Здолбунівська міська влада отримала рекомендації щодо співпраці із мешканцями

У Здолбунові пройшов курс тренінгів для підвищення комунікації влади й громади, а також презентація результатів участі громадськості у формуванні місцевої політики.  

Впродовж місяця в рамках проекту «Посилення відповідальної участі громадян в управлінні містом» пройшов навчальний курс «Школа ефективної участі», мета якого – підвищення рівня комунікації між владою та громадою міста, а також покращення рівня володіння інструментами партисипації ініціативними мешканцями, депутатами та представниками влади.

Під час першої зустрічі представники Громадянської мережі ОПОРА презентували моніторинг участі громадськості під час формування місцевої політики. При цьому, методологія включала два компоненти оцінювання: «Прозорість» (розуміється доступ мешканців до інформації, що пов’язана з діяльністю міської ради ) та «Участь мешканців» (розуміється можливість мешканців безпосередньо впливати та брати участь у формуванні місцевої політики).

Загалом, це 64 індикатори для визначення рівня відкритості та прозорості діяльності міських рад, а також дослідження рівня залученості мешканців до формування місцевої політики. Після проведення моніторингу буде напрацьовано рекомендації щодо покращення рівня відкритості, прозорості та звітування діяльності міських рад.

Під час першого тренінгу «Особливості партисипації та інструменти участі громадян у формуванні місцевої політики» учасники дізналися що таке «партисипація», які інструменти участі громадян у формування місцевої політики та особливості їх використання; визначили важливість партисипації та обговорили, як розвивати взаємодовіру між владою та громадою.

Так, партисипацією називають безпосередню участь громадян в громадському, публічному та політичному житті. Її головною характеристикою є свідома активна участь громадян у формуванні, вироблені та реалізації політичних та інших важливих для громади рішень.

Видами партисипації є:

 • громадська партисипація (горизонтальна) – самоорганізація членів певної громади з метою спільного прийняття рішень та вирішення конкретних проблем;
 • публічна партисипація (вертикальна) – участь мешканців у формуванні та реалізації публічної політики; взаємодія громадян з місцевими, регіональними та центральними органами влади.

Одним із інструментів партисипації є публічні консультації – консультації з громадськістю у формі діалогу, який веде місцева влада з мешканцями, задля вивчення та врахування їх пропозицій щодо різних важливих питань

Фахівець у сфері партисипації Андрій Токарський пояснив для учасників заходу переваги партисипації. «Використовуючи інструменти участі можна краще зрозуміти потреби зацікавлених осіб; заощадити час і кошти; оглянути конкретну проблему з різних точок зору; підсилити позитивний образ уряду, а також активізувати усю громаду. Крім цього, партисипація збільшує готовність до самостійного вирішення проблеми та можливість знайти порозуміння в конфліктних ситуаціях», – зазначив Андрій Токарський.

Важливим стало виокремлення та обговорення теми довіри громади до влади. Зокрема, найбільший рівень довіри  до церкви, волонтерів, Збройних сил України та громадських організацій; найменший – до Верховної Ради України, російських змі та Президента України  (згідно опитування КМІС, грудень 2015 року) .

Наступний тренінг «Ефективна комунікація, як запорука успішної співпраці» об’єднав здолбунівчан навколо принципів і стандартів проведення публічної  консультації.  Так, одним із інструментів партисипації є публічні консультації, тобто консультації з громадськістю у формі діалогу, який веде місцева влада з мешканцями, задля вивчення та врахування їх пропозицій щодо різних важливих питань. Основними завданнями консультацій є підвищення відкритості та публічності органів місцевого самоврядування, створення умови для встановлення довірливих відносин та залучення мешканців до процесу управлінням містом.

Фахівець у сфері партисипації Андрій Токарський розповів для учасників заходу щодо яких питань найчастіше проводяться консультації. «Найчастіше, публічні консультації проводяться при плануванні інвестиційних проектів, будівництві в місті, плануванні просторових проектів, програм, що приймаються органами місцевого самоврядування, ремонту, модернізації та реконструкції об’єктів комунальної власності та інших питань, що в компетенції органів місцевого самоврядування », – зазначив Андрій Токарський.

Виокремлено 7 принципів проведення публічних консультацій:

 1. Добрі наміри (консультації проводяться у форматі громадського діалогу);
 2. Доступність (кожен зацікавлений темою повинен мати змогу дізнатися про консультації та висловити свою думку під час їх проведення);
 3. Прозорість (інформація про мету, правила, процедуру і результат консультацій має бути загальнодоступною);
 4. Право на відповідь (кожен, хто висловить свою думку, має право на змістовну відповідь в розумні терміни, проте це не виключає узагальнених відповідей);
 5. Координація (консультації повинні мати «господаря», який выдповыдальний за них у політичному та в організаційному сенсі. Консультації повинні бути належним чином зафіксовані у структурі адміністрації);
 6. Передбачуваність (консультації слід проводити відповідно до плану і на підставі зрозумілих правил);
 7. Повага до суспільного блага (хоча оеркмі учасники консультацій мають право представляти свій власний інтерес, кінцеві рішення, прийняті в результаті проведених консультацій, повинні відображаьт загальний інтерес громади і суспільне благо).

Під час планування ефективної інформаційної кампанії варто:

 • визначити та вивчити факти;
 • визначити цілі (при цьому, необхідно привернути увагу до проблеми проекту, отримати прихильників та агітаторів, а також спонукати їх до певних дій);
 • визначити та дослідити цільову аудиторію;
 • визначити найкращий канал донесення інформації;
 • сформувати повідомлення;
 • візуалізувати;
 • спланувати.

Під час третього тренінгу «Мотивація, як передумова досягнення поставлених цілей» учасники спільно розробили способи мотивації влади та громади під час прийняття важливих для громади рішень та дізналися міжнародний досвід підвищення рівня мотивації мешканців.

Зокрема, основними типами мотивації є:

 1. Винагорода (форма мотивації, яка включає грошові та негрошові нагороди. Багато людей для досягнення певної мети керуються тим, що вони будуть певним чином нагороджені. Бонуси та акції є гарними прикладами типу стимулів, які використовуються для мотивації).
 2. Страх (покарання чи негативні наслідки – це форма мотивації страху. Цей тип мотивації, зазвичай, використовується для мотивації студентів у системі освіти, а також в професійному середовищі для мотивації працівників. Якщо ми порушуємо правила або не можемо досягти поставленої мети – ми будемо покарані).
 3. Досягнення (така мотивація часто називається приводом до компетентності. Ми керуємося досягненням цілей та вирішенням нових викликів. Ми хочемо покращити навички та довести для себе й для інших свою компетентність у чомусь. Мотивація досягнення може включати зовнішнє визнання (потреба отримати позитивні відгуки від однолітків чи від начальства)).
 4. Ріст (самовдосконалення) (необхідність самовдосконалення та отримання нових знань є внутрішньою та досить сильною формою мотивації. Ми прагнемо вчитися і розвиватися як особистості. Мотивацію зростання також можна побачити у прагненні до змін)
 5. Вплив (мотивація влади проявляється у бажанні керувати власним життям, бажанням контролювати інших, або ж впливати на поведінку інших)
 6. Соціум (багато людей мотивуються соціальними факторами: бути прийнятим конкретною групою осіб, бажанням стати частиною певної сфери чи світу. Справжнє бажання зробити внесок і змінити життя інших людей може бути ще однією формою соціальної мотивації)

Також представники Громадянської мережі ОПОРА представили результати моніторингу участі громадськості в процесі формування місцевої політики Здолбунова, а також презентували напрацьовані рекомендації для покращення рівня участі громадськості.

В компоненті «Прозорість» Здолбунівська міська рада отримала 23 бали з 34 можливих – це 69,7% рейтингу. В компоненті «Участь мешканців» рада одержала 23,5 бали з 31 можливих – це 75,8 % рейтингу. В загальному рейтингу, Здолбунівська міська рада отримала 46,5 балів з 64 можливих – це 72,7 % рейтингу.

За результатами моніторингу Громадянська мережа ОПОРА напрацювала для Здолбунівської міської ради ряд рекомендацій, врахування яких збільшить рівень відкритості та прозорості діяльності:

–              Оприлюднити на офіційному веб-сайті ради повну інформацію про міського голову а саме: електронну адресу, поштову адресу;

–              Оприлюднити на офіційному веб-сайті перелік повноважень міського голови;

–              Оприлюднити на офіційному веб-сайті інформацію про помічників міського голови;

–              Оприлюднити на офіційному веб-сайті ради план стратегічного розвитку міста;

–              Оприлюднити на офіційному веб-сайті ради генеральний план міста;

–              Оприлюднити на офіційному веб-сайті ради чинну програму соціально-економічного розвитку міста на короткостроковий період (1 рік);

–              Оприлюднити на офіційному веб-сайті ради прогноз соціально-економічного розвитку на середньостроковий період (5 років);

–              Оприлюднити на офіційному веб-сайті ради вичерпну інформацію про керівників виконавчих органів, а саме: прізвище ім’я по-батькові керівника, біографічні дані, фотографію, засоби зв’язку;

–              Оприлюднити на офіційному веб-сайті звіти виконавчих органів;

–              Затвердити та оприлюднити нормативно-правовий акт, який регулюватиме доступ до відкритих даних;

–              Запровадити в Здолбунівській міській раді систему електронного документообігу;

–              Систематично оприлюднювти на офіційному веб-сайті ради документи, що пов’язані з проведенням громадських слухань;

–              Систематично проводити відеотрансляцію засідань ради;

–              Депутатам Здолбунівської міської ради систематично звітувати за виконання доручень виборців;

–              У Статуті міста або в іншому положені ради врегулювати процедуру утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради;

–              Запровадити в місті Здолбунів процедуру бюджету участі/громадського бюджету;

–              Врегулювати порядок свторення та діяльності органів самоорганізації населення;

–              Врегулювати порядок проведення консультативних опитувань громадськості;

–              Врегулювати порядок проведення громадської експертизи;

–              Систематично повідомляти та розміщувати інформацію про публічні заходи та можливості участі громадян.

З повним текстом звіту можна ознайомитися за посиланням.

За додатковою інформацією:

Олена Чудінович,

Громадянська мережа ОПОРА

тел. 096 16 91 419

e-mail: elena.chudinovych@gmail.com

Довідково:

Проект «Посилення відповідальної участі громадян в управлінні містом» реалізовується за сприяння Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської обласної державної адміністрації. Мета проекту – підвищення рівня комунікації між владою та громадою міста, а також покращення рівня володіння інструментами партисипації ініціативними мешканцями, депутатами та представниками влади.Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.

Інструкція: "Як користуватися системою коментування"
 
 
 

Архіви

 
 

Партнери

 
 ЗЕОН член Партнерства За прозорі місцеві бюджети