Запропоновано законодавчо вирішити проблему “залізничної лікарні”

залізнична лікарня картаТе що деякі працівники “залізничної лікарні” вважали і вважають проблемою виключно Здолбунівського району насправді є проблемою для 75  подібних лікувальних закладів, які ще донедавна утримувало Мінінфраструктури. Про це ЗС повідомляв у матеріалі про хронічне НЕДОФІНАНСУВАННЯ цих закладів.

У 2015 році почався процес передачі закладів від Міністерства до місцевих громад. АЛЕ, без додаткового їх фінансування, без ДОСТАТНЬОГО фінансування. Тому місцева влада постала перед фактом: або не приймати взагалі до себе ці заклади, які немає звідки фінансувати, або приймати у значно скороченому вигляді (оптимізовані).

За свідченням народних депутатів В.Бондаря та В.Остапчука:

Фактично передача 75 закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України і, у комунальну власність розпочалася лише з серпня 2015 року і не завершилася до цього часу.

Так, станом на 10.02.2016 лише по 54 закладах охорони здоров’я затверджені органами місцевого самоврядування відповідні акти приймання-передачі, а по 21 закладу охорони здоров’я питання зміни підпорядкування досі вирішується.

Таким чином, весь час практичного вирішення питання приймання-передачі закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України, вони вже (з 1 січня 2015 року) не фінансуються з держбюджету, частина закладів охорони здоров’я (прийнята в комунальну власність) фінансується тільки за рахунок медичної субвенції, яка не є цільовою та розподіляється на розсуд місцевих бюджетів.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1024«Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» на 25 % (з 80 до 60) зменшено норматив забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення.

Таким чином, Уряд створив всі «умови» місцевим громадам для суттєвого скорочення лікарняних ліжок або навіть закладів скоротивши обсяг медичної субвенції з одночасним зниженням на 25% нормативу лікарняних ліжок у розрахунку на 10 тис. населення.

За попередніми оцінками, з урахуванням підвищення розмірів зарплати медикам, росту цін на витратні матеріали, вартості комунальних послуг, реальний дефіцит коштів на утримання комунальних закладів охорони здоров’я у 2016 році складе щонайменше 5,0 млрд гривень.

Внаслідок цього, органи місцевого самоврядування не зацікавлені в прийманні в комунальну власність закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України, адже вони змушені переглянути та оптимізувати (скоротити) мережу вже існуючих (у комунальній власності) закладів охорони здоров’я.

Для прикладу, Авдіївська міськрада Донецької області не надала згоди на прийняття у комунальну власність ДЗ «Лінійна поліклініка станції Авдіївка ДП «Донецька залізниця».

Так само, Чернігівська міська рада відмовилася приймати в комунальну власність територіальної громади ДЗ «Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці».

Непоодинокими залишаються факти, коли органи місцевого самоврядування погоджуються приймати у комунальну власність лише окремі структурні підрозділи закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України. -кінець цитати.

Тому звинувачення в сторону здолбунівської місцевої влади, в т.ч зі сторони мера Рівного Хомка абсолютно безпідставні. Питання не в бажаннях, а в можливостях.

Зважаючи на таку складну ситуацію вищевказані депутати зареєстрували проект Постанови ВРУ, яка вирішує питання додаткового фінансування колишніх відомчих закладів залізниці та дозволяє зберегти їх колективи.

Наводимо повний текст законодавчої ініціативи:

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ МОРАТОРІЮ НА ЗАКРИТТЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО ВХОДИЛИ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

У відповідності до законів України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 12, ст.76) та «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 5, ст.37) 75 відомчих закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України (оперативного управління Укрзалізниці), з 1 січня 2015 року підлягали передачі в комунальну власність.

У зв’язку з цим, з 1 січня 2015 року припинено державне фінансування вказаних 75 закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Поряд з тим, фактично передача 75 закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України, у комунальну власність розпочалася лише з серпня 2015 року і не завершилася до цього часу.

Так, станом на 10.02.2016 лише по 54 закладах охорони здоров’я затверджені органами місцевого самоврядування відповідні акти приймання-передачі, а по 21 закладу охорони здоров’я питання зміни підпорядкування досі вирішується.

Таким чином, з 1 січня 2015 року заклади охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України, вже не фінансуються з держбюджету, частина з яких ще не фінансується з місцевих бюджетів.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» на 25 % зменшено норматив забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення.

Внаслідок цього, органи місцевого самоврядування не зацікавлені в прийманні у комунальну власність закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України, адже вони змушені переглянути та оптимізувати (скоротити) мережу існуючих (у комунальній власності) закладів охорони здоров’я.

Непоодинокими залишаються випадки, коли органи місцевого самоврядування погоджуються приймати у комунальну власність лише окремі структурні підрозділи закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Не вдалося уникнути проблем у своїй діяльності навіть тим закладам охорони здоров’я, які вже перейшли у комунальну власність. У зв’язку із запровадженими Урядом заходами із оптимізації мережі закладів охорони здоров’я та скороченням обсягів медичної субвенції, вже розпочалося скорочення штату медичних працівників та перепрофілювання самих закладів охорони здоров’я.

Така не виважена політика Уряду щодо залізничних закладів охорони здоров’я ставить також під загрозу забезпечення безпеки руху на залізниці.

Верховна Рада України постановляє:

1. Запровадити до 31 грудня 2017 року мораторій на:

закриття закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України та які підлягають передачі або вже передані до комунальної власності;

скорочення штатної чисельності працівників закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України та які підлягають передачі або вже передані до комунальної власності.

2. Встановити, що ліжковий фонд закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України та які підлягають передачі або вже передані до комунальної власності, не підлягає оптимізації.

3. Кабінету Міністрів України:

у термін до 14 квітня 2016 року підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо збільшення обсягів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в межах потреби в асигнуваннях на утримання прийнятих у комунальну власність закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України та потребує адресності в наданні медичної субвенції;

у термін до 20 квітня 2016 року розробити порядок відшкодування за рахунок медичної субвенції з державного бюджету повного обсягу видатків на утримання закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України, за період з 1 січня 2015 року до моменту їх передачі у комунальну власність;

під час формування проекту Державного бюджету України на 2017 рік врахувати у загальному обсязі медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам додаткову потребу в асигнуваннях на утримання прийнятих у комунальну власність закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України;

доручити Міністерству оборони України, Міністерству інфраструктури України та Міністерству охорони здоров’я України у термін до 30 квітня 2016 року опрацювати питання передачі закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України та які не прийняті до комунальної власності, до сфери управління Міністерства оборони України або Міністерства охорони здоров’я України, у тому числі для створення на їх базі сучасних медично-реабілітаційних центрів для учасників антитерористичної операції;

доручити місцевим органам виконавчої влади вжити невідкладних заходів щодо забезпечення належного фінансування прийнятих у комунальну власність закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства інфраструктури України, згідно адресної медичної субвенції.

4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України
В. Гройсман

 Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.

Інструкція: "Як користуватися системою коментування"
 
 
 

Архіви

 
 

Партнери

 
 ЗЕОН член Партнерства За прозорі місцеві бюджети