Вшановували героїв бігом

Zdołbunów uczcił pamięcią Żołnierzy Wyklętych biegiem na dystans 1963m. Dziękuję wszystkim uczestnikom z Równego, Kuzniecowska, Mizocza, Kwasiłowa, Łucka, Zdołbunowa i Biłograja (Polska). Wiek od 4 do 65. Od wicestarosty i konsuła do ucznia, historyków, harcerzy, emerytów, przedszkolaków, sportowców… Myśle że Łupaszka, Młot, Inka, Pług byli by dumni z Kresowego pokolenia. Pokolenia które pamięta o swoich Bohaterach (Здолбунів вшанував пам’ять загиблих героїв пробіжкою 1963м. Дякую всім учасникам з Рівного, Кузнєцовська, Мізоча, Квасилова, Луцька, Здолбунова та Білограя (Польща). Бігуни від 4 до 65років, від заступника мера до учнів, істориків, скаутів, пенсіонерів, дошкільнят, спортсменів… Думаю, що Млои, Інка, Плуг городилися б з сучасного покоління. Покоління, що пам’ятає своїх героїв.) – так написав про нещодавню подію її організатор Олександр Радіца. Подія справді проста і зрозуміла – забіг пам’яті про людей, які боролися за незалежність Польщі.
забіг-вулицями-міста-3

забіг-вулицями-міста-1
А тепер власне і стаття про цю подію у Волинському моніторі:

Około 40 tys. biegaczy w 160 miastach Polski i za granicą, między innymi: w Grodnie, Wilnie, Lidzie, Chicago, Londynie oraz w Żytomierzu i Zdołbunowie na Ukrainie wyszło 28 lutego 2016 r. na bieg poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych.

«Jeśli lubisz biegać, interesujesz się historią, przyjdź i uczcij pamięć Żołnierzy Wyklętych w biegu na dystansie 1963 m…» – takie słowa skierowano przede wszystkim do polskich organizacji działających w obwodach rówieńskim i wołyńskim, użytkowników Facebooka, czytelników «Monitora Wołyńskiego» orazwww.zdolbunivcity.net. W dniu 25 lutego, kiedy skończyła się rejestracja uczestników biegu, lokalni organizatorzy tego święta w Zdołbunowie – Kulturalno-Oświatowe Centrum imienia Tadeusza Czackiego oraz Zdołbunowska Państwowa Administracja Rejonowa – mieli na liście zgłoszonych prawie 100 osób. Reprezentowały one Równe, Łuck, Zdołbunów, Kuzniecowsk, Mizocz, Kwasiłów, a nawet Biłgoraj. Wiek biegaczy od 4 lat do 65 roku życia. Najstarszym uczestnikiem była Halina Remiszewska ze Zdołbunowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ostateczna ilość uczestników oraz osób towarzyszących wyniosła 120–140 osób.
28 lutego w Zdołbunowie przy Domu Kultury jeszcze przed godziną 11.00 umieszczony był punkt rejestracyjny z materiałami promocyjnymi: były to m.in. koszulki z sylwetką Żołnierza Wyklętego oraz numer uczestnika. Rejestracja pierwszych uczestników rozpoczęła się o 11.20. O 11.45 ulice centrum Zdołbunowa, którędy wiodła trasa, były już zabezpieczone przez miejscową policję, a harcerze przygotowali wodę dla biegaczy.
Dyrektor KOC im. Tadeusza Czackiego Aleksander Radica powitał gości. Głos zabrali również zastępca Przewodniczącego Zdołbunowskiej Państwowej Administracji Rejonowej Mikołaj Orłow i konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Krzysztof Sawicki, który podkreślił wyjątkowość tego wydarzenia. Duchowego wsparcia biegaczom udzielił ksiądz proboszcz miejscowej parafii św. ap. Piotra i Pawła Andrzej Ścisłowicz.
Punktualnie o 12.00 uczestnicy usłyszeli odliczanie «10, 9, 8, 7…. 1, start». Pobiegli w koszulkach z sylwetkami żołnierzy o pseudonimach «Młot», «Feluś», «Łupaszka», i «Rad». W biegu uczestniczyli m.in. wicekonsul Konsulatu Generalnego RP Elżbieta Zielińska, kierownik Wydziału ds. Młodzieży i Sportu ZPAR Mychajło Harbowski wraz z synem, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej p.Zofia Michalewicz. Pobiegli także członkowie Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury z Równego, Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej, Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Tomasza Oskara Sosnowskiego, KOC im. Tadeusza Czackiego, przedstawiciele Zdołbunowskiej Dziecięco-Młodzieżowej Szkoły Sportowej «Kołos» i Zdołbunowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, harcerze hufca «Wołyń» z Równego i Zdołbunowa, studentki polonistyki Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki z Łucka, przedstawiciele Zdołbunowskiego Funduszu Emerytalnego, historycy i osoby prywatne. Jako pierwszy przybiegł uczeń szkoły sportowej.
Po ukończeniu biegu odbyło się wręczenie nagród i podziękowań. Każdy uczestnik otrzymał medal pamiątkowy, a organizacje otrzymały podziękowania za udział w biegu wraz z płytami, na których nagrano audiobook o Żołnierzu Wyklętym «Klamra. Mój ojciec». Instytucje wspierające bieg, w tym Wydział Kultury i Turystyki ZPAR oraz policja, otrzymały podziękowania za pomoc w organizacji przedsięwzięcia. Nagrodzono także uczestnika, który zarejestrował się jako pierwszy – był nim Jarosław Kowalczuk z Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Tomasza Oskara Sosnowskiego.
W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego antykomunistycznego podziemia działającego w latach 1944–1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Fundacja «Wolność i Demokracja» już po raz czwarty zorganizowała projekt «Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych». Dystans biegu 1963 m obowiązywał organizatorów we wszystkich miastach – to nawiązanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak pseudonim Lalek. Projekt ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych przez biegowo-edukacyjną formę. Zaangażowanie w projekt potwierdza, że idea i wartości, o które swoją walkę oparli Żołnierze Wyklęci są dzisiaj wciąż żywe i aktualne.
Wiktoria RADICA, Aleksander RADICA

Близько 40 тис. бігунів у 160 містах у Польщі й за кордоном, зокрема у Гродно, Вільнюсі, Ліді, Чикаго, Лондоні, а також у Житомирі та Здолбунові, вийшли 28 лютого 2016 р. на пробіг, присвячений пам’яті «Проклятих солдатів».

«Якщо цікавишся історією, любиш бігати або просто маєш добру фізичну форму, візьми участь у марафоні пам’яті «Проклятих солдатів». Пробіг відбудеться на дистанції 1963 м», – такі слова було адресовано передусім польським організаціям, які діють у Рівненській і Волинській областях, користувачам Facebook, читачам «Волинського монітора», а також www.zdolbunivcity.net. 25 лютого, коли закінчилася реєстрація учасників забігу, місцеві організатори цього заходу в Здолбунові, Культурно-просвітницький центр імені Тадеуша Чацького та Здолбунівська районна державна адміністрація, мали в списку учасників близько 100 осіб. Вони представляли Рівне, Луцьк, Здолбунів, Кузнецовськ, Мізоч, Квасилів і навіть Білгорай. Вік бігунів становив від 4 до 65 років. Найстаршим учасником була Галина Ремішевська з Університету третього віку в Здолбунові. Загалом кількість учасників і супроводжувачів становила 120–140 чоловік.

28 лютого в Здолбунові біля Будинку культури ще перед 11.00 було розміщено реєстраційний пункт із промоційними матеріалами, серед яких – футболки із силуетом «Проклятого солдата» і номери учасників. Реєстрація перших учасників розпочалася о 11.20. Близько 11.45 на місцях вздовж центральних вулиць Здолбунова, якими пролягав маршрут, уже перебувала місцева поліція, а харцери підготували воду для бігунів.

Директор КПЦ імені Тадеуша Чацькогo Олександр Радіца привітав гостей. Виступили також заступник голови Здолбунівської районної державної адміністрації Микола Орлов і консул Генерального консульства Польщі в Луцьку Кшиштоф Савицький, який підкреслив унікальність цієї події. Духовну підтримку бігунам надав настоятель місцевої парафії Святих Апостолів Петра і Павла Анджей Сціслович.

Рівно о 12.00 учасники почули відлік «10, 9, 8, 7… 1, старт». Вони бігли у футболках із силуетами солдатів та їхніми псевдонімами: «Młot», «Feluś», «Lupaszko», «Rad». У забігу взяли участь і віце-консул Генерального консульства Польщі Ельжбєта Зелінська, керівник відділу у справах молоді та спорту ЗРДА Михайло Гарбовський зі своїм сином, голова Товариства польської культури Здолбунівщини Софія Михалевич. Бігли також члени Українсько-польського союзу імені Томаша Падури з Рівного, Товариства польської культури Здолбунівщини, Культурно-просвітницького центру імені Томаша Oскара Сосновського, KПЦ імені Тадеуша Чацького, представники Здолбунівської дитячо-юнацької спортивної школи «Колос», Університету третього віку в Здолбунові, управління Пенсійного фонду України в Здолбунівському районі, харцери загону «Волинь» з Рівного і Здолбунова, студентки польської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки з Луцька, історики та інші. Першим прибіг учень спортивної школи.

Після завершення пробігу відбулося вручення нагород і подяк. Кожен учасник отримав пам’ятну медаль, а організації одержали подяки за участь у пробігу та компакт-диски із аудіокнигою про «Проклятого солдата» «Klamra. Mój ojciec». Організації, які підтримали пробіг, зокрема відділ культури і туризму ЗРДА і поліція, отримали подяки за допомогу в організації проекту. Було нагороджено також учасника, який зареєструвався першим, – Ярослава Ковальчука з Культурно-просвітницького центру імені Томаша Oскара Сосновського.

У 2011 р. у Польщі прийняли рішення про те, щоб відзначати першого березня державне свято – Національний день пам’яті «Проклятих солдатів». Це свято вшановує пам’ять про вояків польського антикомуністичного підпілля, яке діяло в 1944–1963 рр. у межах кордонів довоєнної Польщі. Фонд «Свобода і демократія» вже вчетверте організував проект «Вовчим шляхом. Пробіг пам’яті «Проклятих солдатів». Довжина траси пробігу однакова для всіх міст і становить 1963 м. Ця цифра пов’язана з роком, у якому загинув останній «Проклятий солдат» Юзеф Франчак (псевдонім «Лялек»).Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.

Інструкція: "Як користуватися системою коментування"
 
 
 

Архіви

 
 

Партнери

 
 ЗЕОН член Партнерства За прозорі місцеві бюджети