Стан електронного урядування на Здолбунівщині

Звіт за підсумками дослідження стану електронного урядування та демократії в Здолбунівському районі

Про дослідження

Аналітичний центр розвитку міста «ЗЕОН»у січні 2016 року дослідив рівень електронного врядування та електронної демократії в Здолбунівському районі. Об’єктами дослідження стали місцеві ради потенційних центрів об’єднаних територіальних громад Здолбунівського району: Здолбунівська міська рада,Мізоцька селищна, Здовбицька та Ступнівська сільська ради. Проте, підготовлені у рамках дослідження рекомендації є універсальними та можуть бути корисними для будь-якого органу місцевого самоврядування України.

Дане дослідження проведене в рамках проекту «Моніторинг якості надання адміністративних послуг та перспектив електронного урядування у Здолбунівському районі», який здійснює Аналітичний центр розвитку міста «ЗЕОН».

Результати дослідженні актуальні станом на 1 березня 2016 року.

Реалізація цього проекту стала можливою у результаті перемоги у конкурсі малих грантів «Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп для здійснення демократичних змін в Україні», що проводився у рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що здійснюється за фінансової підтримки Європейського Cоюзу та адмініструється РОГО «Комітет виборців України».

Цей звіт розроблений за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цього звіту є одноособовою відповідальністю Аналітичного центру розвитку міста «ЗЕОН» і за жодних обставин не може вважатись як такий, що відображає позицію Європейського Союзу.

Методологія

Методологія дослідження включає три тематичних блоки питань: відкритість для громадян і бізнесу, публічна інформації у формі відкритих даних та електронний документообіг.

Загальна оцінка стану електронного урядування та демократії в Здолбунівському районі здійснюється на основі 55 індикаторів (показників). Блок «відкритість для громадян і бізнесу» складається з 20 питань, блок «публічна інформації у формі відкритих даних» – 13 питань, блок «електронний документообіг» – 12.

Під терміном «відкритість для громадян і бізнесу» ми розуміємо використання органами влади елементів електронного урядування для надання максимального доступу до інформації, яка є в розпорядженні органу місцевого самоврядування, залучення мешканців громади та бізнесу до комунікації та регулярного діалогу з питань вироблення політик на місцевому рівні.

Відповідно до прийнятого Верховною Радою у квітні 2015 року Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних», публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, який дозволяє її автоматизовану обробку електронними засобами, вільний і безкоштовний доступ до неї, а також її подальше використання.

Законом, зокрема, встановлюється, що розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, публікувати та регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних на своїх веб-сайтах.

Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначено Постановою КМУ «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» № 835 від 21 жовтня 2015 року.

У ч. 2 Постанови зазначено, що Розпорядники інформації визначені Законом «Про доступ до публічної інформації», мають забезпечити протягом шести місяців оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах наборів даних згідно з Положенням, затвердженим цією постановою.

Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на веб-сайтах органів місцевого самоврядування:

 • Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій.
 • Перелік об’єктів комунальної власності.
 • Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду).
 • Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування.
 • Перелік суб’єктів господарювання комунальної власності.
 • Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності.
 • Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади.
 • Відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
 • Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення.
 • Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
 • Інформація про рекламні засоби.
 • Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови.
 • Перелік укладених договорів.

Окрім цього, усі розпорядники інформації мають оприлюднювати:

 • Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес.
 • Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації.
 • Звіт про використання бюджетних коштів (для розпорядників інформації, що використовують бюджетні кошти), зокрема за окремими бюджетними програмами.
 • Нормативи, що затверджуються розпорядником інформації.
 • Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів.
 • Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.
 • Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником.
 • Річні плани закупівель.
 • Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником.
 • Реєстр (перелік) наборів відкритих даних.
 • Переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги.
 • Адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації.
 • Правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 • Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації.

Електронний документообіг – це сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів (Відповідно до ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про електронний документ та електронний документообіг»).

Окрім цього, у Законі України «Про електронний документ та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис»визначають базові поняття та вимоги до оформлення електронних документів, загальні засади організації електронного документообігу, даються визначення поняттям, ознакам, правовому статусу, складовим елементам цифрового підпису, кваліфікують поняття та вимоги до сертифікатів ключів цифрового підпису, а також умови використання та заходи безпеки, загальні засади функціонування центрів сертифікації ключів.

Електронний документ документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.Електронний цифровий підпис (англ.digital signature)– вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.
Результати дослідження

Відкритість для громадян і бізнесу. Оціночний стандарт:

 1. Орган місцевого самоврядування має власний офіційний веб-сайт, який систематично оновлюється.
 2. На веб-сайті органу місцевого самоврядування розміщений Регламент ради.
 3. Статут територіальної громади оприлюднений на сайті ради.
 4. На сайті ради розміщене рішення про затвердження бюджету на поточний різ ( з усіма додатками).
 5. На сайті ради забезпечена можливість для мешканців подати свої пропозиції до бюджету територіальної громади та через спеціально створену електронну форму.
 6. На сайті оприлюднена програма соціально-економічного розвиту територіальної громади на короткостроковий період (1 рік).
 7. На сайті забезпечена можливість для мешканців подати свої пропозиції до програми соціально-економічного розвитку через спеціально створену електронну форму або у інший зручний спосіб.
 8. На сайті органу місцевого самоврядування план соціально-економічного розвитку територіальної громади на довгостроковий період.
 9. На сайті забезпечена можливість для мешканців подати свої пропозиції до плану соціально-економічного розвитку територіальної громади на довгостроковий період.
 10. На сайті розміщений план стратегічного розвитку територіальної громади.
 11. На сайті забезпечена можливість подати свої пропозиції до плану стратегічного розвитку територіальної громади.
 12. На сайті ради системно оприлюднюються результати поіменних голосувань депутатів.
 13. На веб-сайті ради електронний кабінет голови міського, селищного, сільського голови (за допомогою якого мешканці можуть направити звернення до очільника громади).
 14. На веб-сайті ради створений електронний кабінет депутата (за допомогою якого мешканці можуть направити звернення до депутатів, депутатських фракцій та груп).
 15. Громадяни можуть звернутися до органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через його офіційний веб-сайт.
 16. На офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування електронні петиції оприлюднються протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).
 17. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян.
 18. У Статуті територіальної громади вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів, зокрема, зазначено, що електронна петиція розглядається за умови збору на її підтримку не менше ніж 100 підписів протягом не більш як трьох місяців.
 19. На сайті органу місцевого самоврядування функціонує інтерактивна карта проблем чи он-лайн платформа для звернення мешканців до влади щодо комунальних проблем.
 20. Орган місцевого самоврядування використовує систему електронних закупівель товарів та систему проведення електронних тендерів.

Коментар:

З 4 органів місцевого самоврядування, які були об’єктами моніторингу лише Здолбунівська міська рада має власний офіційний веб-сайт (http://www.zdolbyniv.rv.ua), а також Здовбицька сільська рада (http://zdovb.ucoz.ua), сайт якої розроблений на безкоштовному конструкторі сайтів uCoz. Мізоцька селищна рада та Ступнівська сільські ради функціонуючих власних веб-сторінок не мають. Тому відповідно до сформованих критеріїв оцінки, відкритість для громади та бізнесу цих органів місцевого самоврядування знаходиться на нульовому рівні. Тому, щоб покращити ситуацію з відкритістю потрібно розпочати з створення веб-сайтів відповідних рад. Часткова інформація про установи та організації Мізоча є на сайті місцевої бібліотеки http://mizoch.blogspot.com/p/blog-page_1023.html  та сайті громади http://mizoch.pp.ua/

Здовбицька сільська рада, згідно сформованих критеріїв дослідження, відповідає лише одному критерію – наявності веб-сайту ради. Оприлюднення іншої інформації, яка стосується критеріїв відкритості, на сайті сільської ради не забезпечена.

Порівняно краща ситуація у Здолбунівській міській раді. На сайті міської ради оприлюднений Регламент міської ради, Статут територіальної громади міста, бюджет міста з усіма додатками, план соціально-економічного розвитку міста на 2016 рік, а також план соціально-економічного розвитку міста на 2016-2020 роки. Інша інформація відсутня, зокрема, на сайті не забезпечена можливість через спеціально створену електронну форму надсилати пропозиції до бюджету міста, Здолбунівська міська рада станом на 1 березня не прийняла рішення про запровадження електронних петицій, не оприлюднює результати поіменних голосувань депутатів.

Зазначимо, що як платформа для електронних петиції може бути використаний безкоштовний ресурс «Розумне місто» (http://www.rozumnemisto.org), де вже розміщено декілька петицій від мешканців Здолбунова, але, які, мають неофіційний статус так, як Здолбунівська міська рада не прийняла рішення про впровадження електронних петицій.

Запустити он-лайн платформу для звернення мешканців до влади щодо комунальних проблем можна безкоштовно приєднавшись до проекту «Відкрите місто» (http://opencity.in.ua/#r=UA).

Для візуалізації бюджету можна використовувати безкоштовний он-лайн портал «Відкритий бюджет» (http://www.openbudget.in.ua/).

Загальні рекомендації ( Пункти 1-4 та 6 не стосуються Здолбунівської міської ради):

 1. Створити власний офіційний веб-сайт.
 2. Оприлюднити на веб-сайті органу місцевого самоврядування Регламент ради.
 3. Розмістити на сайті ради Статут територіальноїгромади.
 4. Розмістити на сайті ради рішення про затвердження бюджету на поточний різ ( з усіма додатками).
 5. Забезпечити на сайті ради можливість для мешканців подати свої пропозиції до бюджету територіальної громади та через спеціально створену електронну форму.
 6. Оприлюднити на сайті програму соціально-економічного розвиту територіальної громади на короткостроковий період (1 рік).
 7. Забезпечити на сайті можливість для мешканців подати свої пропозиції до програми соціально-економічного розвитку через спеціально створену електронну форму або у інший зручний спосіб.
 8. Оприлюднити на сайті органу місцевого самоврядування план соціально-економічного розвитку територіальної громади на довгостроковий період.
 9. Забезпечити на сайті можливість для мешканців подати свої пропозиції до плану соціально-економічного розвитку територіальної громади на довгостроковий період.
 10. Розмістити на сайті план стратегічного розвитку територіальної громади.
 11. Забезпечити на сайті можливість подати свої пропозиції до плану стратегічного розвитку територіальної громади.
 12. Забезпечити оприлюднення на сайті ради результатів поіменних голосувань депутатів.
 13. Створити на веб-сайті ради електронний кабінет голови міського, селищного, сільського голови (за допомогою якого мешканці можуть направити звернення до очільника громади).
 14. Створити на веб-сайті ради електронний кабінет депутата (за допомогою якого мешканці можуть направити звернення до депутатів, депутатських фракцій та груп).
 15. Забезпечити можливість для громадян звернутися до органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через його офіційний веб-сайт.
 16. Забезпечити, щоб на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування електронні петиції оприлюднювалися протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).
 17. Передбачити, щоб електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядалася ОМС як звернення громадян.
 18. Передбачити у Статуті територіальної громади вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів, зокрема, зазначити, що електронна петиція розглядається за умови збору на її підтримку не менше ніж 100 підписів протягом не більш як трьох місяців.
 19. Інтегрувати сайт органу місцевого самоврядування з інтерактивною картою проблем чи он-лайн платформою для звернення мешканців до влади щодо комунальних проблем.
 20. Розпочати використання системи електронних закупівель товарів та системи проведення електронних тендерів.

Публічна інформації у формі відкритих даних. Оціночний стандарт:

 1. На сайті органу місцевого самоврядування оприлюднені основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій.
 2. Перелік об’єктів комунальної власності оприлюднений на сайті місцевої ради.
 3. На сайті міститься перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду).
 4. Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування розміщений на сайті ради.
 5. На сайті міститься перелік суб’єктів господарювання комунальної власності.
 6. Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності оприлюднена на сайті ради.
 7. Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади розмішений на сайті ради.
 8. На сайті оприлюднені відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
 9. На сайті ради міститься перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення.
 10. Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами міститься на сайті ради.
 11. На сайті розміщена інформація про рекламні засоби.
 12. Міститься перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови.
 13. Оприлюднений перелік укладених договорів.

Коментар:

Жоден орган місцевого самоврядування не забезпечив оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних  у повній мірі (є часткова інформація про земельні ділянки та об’єкти інвестиційної привабливості, список комунальних підприємств на сайті Здолбунівської міської ради)на власних веб-сайтах.

Загальні рекомендації:

 1. Забезпечити оприлюднення на сайті органу місцевого самоврядування основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій.
 2. Розмістити на сайті ОМС перелік об’єктів комунальної власності.
 3. Оприлюднити на сайті перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду).
 4. Розмістити на сайті ради перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування.
 5. Розмістити на сайті ОМС перелік суб’єктів господарювання комунальної власності.
 6. Оприлюднити на сайті ради фінансову звітність суб’єктів господарювання комунальної власності.
 7. На сайті ОМС розміщений реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади.
 8. Забезпечити оприлюднення на сайті відомостей щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
 9. Розмістити на сайті ради перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення.
 10. Опублікувати на сайті перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
 11. Розмістити на сайті інформацію про рекламні засоби.
 12. Оприлюднити на сайті перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови.
 13. Оприлюднити на сайті ради перелік укладених договорів.

Електронний документообіг. Оціночний стандарт:

 1. В органі місцевого самоврядування наявна система внутрішнього е-документообігу.
 2. Система електронного документообігу встановлена в усіх підрозділах ОМС.
 3. В ОМС наявна електронна система реєстрації звернень громадян.
 4. У кожного працівника ОМС наявний електронний цифровий підпис.
 5. В ОМС наявна е-реєстрація вхідних документів.
 6. Сканування вхідної документації.
 7. В органі місцевого самоврядування використовуються системи розпізнавання документів на папері та перевірки правопису.
 8. Наявний електронний архів документів органу місцевого самоврядування.
 9. До системи е-документообігу органу місцевого самоврядування підключені комунальних підприємств, які є в підпорядковані ОМС.
 10. В ОМС є можливість обміну документів із іншими органами влади з використанням цифрового підпису.
 11. Система е-документообігу інтегрована із іншими системами (геоінформаційна система, електронна пошта, інші СЕД тощо).
 12. В ОМС проводиться системна робота з персоналом щодо використання системи е-документообігу.

Коментар:

В жодному з органі місцевого самоврядування, які були об’єктами дослідження електронний документообіг не запроваджений.

При розробці даного блоку питань була використана методологія дослідження «Моніторинг впровадження інструментів електронно урядування в органах місцевого самоврядування»,яке реалізується коаліцією організацій: ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», Асоціація міст України, Асоціація органів місцевого самоврядування «Міста електронного врядування України», ГО «Європейський діалог», Громадянська мережа «ОПОРА».

Загальні рекомендації:

 1. Запровадити в органі місцевого самоврядування систему внутрішнього е-документообігу.
 2. Встановити систему електронного документообігу в усіх підрозділах ОМС.
 3. Запровадити в ОМС електронну систему реєстрації звернень громадян.
 4. Встановити для кожного працівника ОМС електронний цифровий підпис.
 5. Запровадити в ОМС е-реєстрацію вхідних документів.
 6. Запровадити в ОМС сканування вхідної документації.
 7. Встановити в органі місцевого самоврядування систему розпізнавання документів на папері та перевірки правопису.
 8. Передбачити створення електронного архіву документів органу місцевого самоврядування.
 9. Підключити до системи е-документообігу органу місцевого самоврядування комунальні підприємства, які є в підпорядковані ОМС.
 10. Запровадити ОМС можливість обміну документів із іншими органами влади з використанням цифрового підпису.
 11. Інтегрувати систему е-документообігу із іншими системами (геоінформаційна система, електронна пошта, інші СЕД тощо).
 12. Забезпечити в ОМС проведення системноїроботи з персоналом щодо використання системи е-документообігу.


Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.

Інструкція: "Як користуватися системою коментування"
 
 
 

Архіви

 
 

Партнери

 
 ЗЕОН член Партнерства За прозорі місцеві бюджети