Роз’яснення щодо мобілізації та призову військових

 ПІЛЬГИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕННІ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.

 УМОВИ НАДАННЯ ВІДСТРОЧКИ І ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПРИЗОВУ НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ.

 ЗВІЛЬНЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ДІЇ В ДЕРЖАВІ ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ.

ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ наведений нижче наданий Здолбунівським віськовим комісаром

 ПІЛЬГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

Пільги військовослужбовцям визначаються законами України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” іншими законами та нормативно-правовими актами.

ДЛЯ ВСІХ КАТЕГОРІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВСТАНОВЛЕНІ

ТАКІ ОСНОВНІ ПІЛЬГИ:

• виплата вихідної допомоги при призові (ст. 44 Кодексу Законів про працю) або прийнятті на військову службу;

Відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

• продовольче, речове та інше матеріальне забезпечення за встановленими нормами (ст.9);

 • безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я, а при їх відсутності чи у невідкладних випадках — медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров’я за рахунок Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів

(п.1 ст.11);

• санаторно-курортне лікування та відпочинок військовослужбовців і членів їх сімей (крім військовослужбовців строкової військової служби) у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України не більше одного разу на рік; таким же правом користуються члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать: батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти – інваліди з дитинства (незалежно від їх віку) (п.3 ст.11);

• безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом у відрядження, відпустку у межах України, при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв’язку з передислокацією військової частини разом із членами сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової служби) і перевезення багажу,до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України(ст. 14);

• грошова допомога при звільненні з військової служби та в інших, передбачених законодавством випадках (ст.15);

• грошова допомога на оздоровлення та державна допомога сім’ям з дітьми в порядку і розмірах, що визначаються законодавством України (п.3 ст.15);

• одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (ст.16);

 • військові формування, військовослужбовці яких загинули чи померли в період проходження військової служби, подають їх сім’ям і батькам допомогу в проведенні похорону і компенсують матеріальні витрати на ритуальні послуги та на спорудження пам’ятників у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України (п.4 ст.15);

• військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, а також учасники бойових дій прирівнюються у правах до інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни (п.4 ст.11);

 • забезпечення соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я, а також військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані, в разі відповідного звернення зазначених осіб. У разі необхідності соціальну та професійну адаптацію проходять також члени сімей військовослужбовців за їх зверненням. (п.5 ст.8);
 • час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби (п.1 ст.8);
 • право на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації (крім військовослужбовців строкової військової служби) (п.7 ст.14);

• підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби при переїзді військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також тих, хто перебуває на кадровій військовій службі, на нове  місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу(ст.9);

• виплата добових, встановлених Кабінетом Міністрів України за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним (ст.9);

• військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, надається
50-відсоткова знижка плати за встановлення і користування квартирним телефоном (п.5 ст.12);

• дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця (п.13 ст.10);

• пенсійне забезпечення після звільнення з військової служби на підставах та у випадках, передбачених Законом України (“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”);

ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ

ПЕРЕДБАЧЕНІ НАСТУПНІ ПІЛЬГИ:

Відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

• користування правом безоплатного проїзду всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі) (п.2 ст.14 );

• безоплатна відправка та одержання листів, а також безкоштовна відправка посилкою особистого одягу після призову (п.8 ст.14);

• безоплатне санаторно-курортне лікування при наявності медичних показань (таке ж право мають курсанти вищих військово-навчальних закладів) (п.3 ст.11);

• збереження протягом усього терміну служби житлового приміщення, яке вони займали до призову на службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (п.1 ст.12);

• при звільненні звійськової служби зараховуються для продовження навчання до того навчального закладу, де вони навчалися до призову на військову службу, незалежно від форми навчання (п.2 ст.13);

• працевлаштування у тримісячний строк після звільнення з військової служби на те ж підприємство, в установу чи організацію (або їх правонаступників), де вони працювали до призову на військову службу, і на посаду, не нижче за ту, що вони займали до призову, а у випадках дострокового звільнення зі служби за станом здоров’я або за сімейними обставинами вони мають право на попереднє місце роботи (посаду) протягом трьох місяців з дня призову на військову службу, не враховуючи часу проїзду до місця проживання (п.3 ст.8);

• зарахування строку військової служби до стажу державної служби(п.1 ст.8);

Військовослужбовцям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, медична допомога, санаторно-курортне лікування та відпочинок надаються відповідно до законодавства(п 14 ст.14).

ДЛЯ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПЕРЕДБАЧЕНІ НАСТУПНІ ПІЛЬГИ:

Відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

• дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.(п.4 ст.13);

• переважне право при прийнятті на роботу і залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також за першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та виплата на період навчання середньої заробітної плати (п.1 ст.18);

• працевлаштування у першочерговому порядку дружин військовослужбовців строкової служби у разі їх звільнення при скороченні чисельності або штату працівників, при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації (п.5 ст.18);

• вдова (вдівець) загиблого або померлого військовослужбовця, а також дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження військової служби, у разі якщо вона (він) не взяла (не взяв) інший шлюб, та її (його) неповнолітні діти або повнолітні діти – інваліди з дитинства, батьки військовослужбовця, які перебували на його утриманні, мають право на пільги, передбачені  Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”(п.6 ст.18);

Кабінетом Міністрів України, місцевими Радами, підприємствами, установами, організаціями можуть встановлюватися інші пільги та гарантії соціального захисту сімей військовослужбовців (п.7 ст.18).

ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ БУЛИ ПРИЗВАНІ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ  ПЕРЕДБАЧЕНІ НАСТУПНІ  ПІЛЬГИ:

Відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

• переважне право на укладення контракту на проходження військової служби після завершення особливого періоду служби

(ст.8);

• за рішенням командира (начальника) військової частини військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів (ст.10);

• військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитомне нараховуються (ст.14);

 • поширення на них всіх гарантій соціального і правового захисту,встановлених законодавством для військовослужбовців

(ст.3);

 • нарахування одноразової грошової допомоги, яка буде виплачуватися на день демобілізації (п.2 ст.16);

• самозайняті особи (фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб відповідно до розділу IV цього Податкового Кодексу, а також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до Глави 1 розділу XIV Кодексу (підрозділ 10 розділу ХХ “Перехідні положення”“Податкового Кодексу України”);

 • виплата грошового забезпечення в повному обсязі, з урахуванням всіх надбавок та премій, на рівні військовослужбовців контрактної служби (відповідно до посад та військових звань) (Постанова КМУ №1294 зі змінами “Про упорядкування структури та умов грошового з-ня в/сл., осіб начальницького складу та деяких інших осіб”);
 • гарантоване збереження місця роботи, посади, середнього заробітку на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності з одночасним отриманням грошового забезпечення військовослужбовця (Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Кодекс законів про працю”);
 • виплата пенсій пенсіонерам, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період на час такої служби

(Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”);

 • поновлення студентів у відповідному вищому навчальному закладі після демобілізації та продовження їх безоплатного навчання, на той термін, що залишився до кінця чергового періоду навчання і був завчасно оплачений ними до призову(ст. 45 Закону України “Про вищу освіту”).

ВІДСТРОЧКА ВІД ПРИЗОВУ НА СТРОКОВУ

ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ НАДАЄТЬСЯ:

(ст. 17 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”)

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти, проходження служби у військовому резерві та продовження професійної діяльності.

І. За сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

а) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України,  зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

б) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

в) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття;

г) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;

д) двох і більше дітей;

е) дитину-інваліда;

є) дружину-інваліда;

ж) вагітну дружину.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є сиротою.

За наявності в сім’ї двох і більше синів, один з яких проходить строкову військову службу, відстрочка від призову може надаватися призовнику на час проходження строкової військової служби його братом.

У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків.

II. За станом здоров’я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

III. Для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

а) у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

б) у вищих навчальних закладах з денною формою навчання,
у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

в) у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

г) в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва;

д) у навчальних закладах інших держав в рамках міжнародних договорів України.

VI. Для продовження професійної діяльності відстрочка надається таким громадянам призовного віку:

а) педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю;

б) медичним працівникам за умови повного навантаження на займаній посаді – на весь період їх роботи у сільській місцевості за фахом;

в) випускникам вищих навчальних закладів, інтернатури, аспірантури або докторантури, які займають посади наукових працівників в установах Національної академії наук України, – на весь період роботи;

г) випускникам професійно-технічних навчальних закладів за умови їх роботи за здобутою професією на підприємствах, в установах, організаціях державної або комунальної форм власності, – на один рік з дня закінчення навчального закладу;

д) священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку,- на час виконання обов’язків священнослужителя;

д) кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим у встановленому порядку, за їх заявою – до дня опублікування результатів виборів включно;

е) сільським, селищним та міським головам і депутатам місцевих рад – на строк виконання ними цих повноважень;

є) особам, які самостійно або разом з батьками ведуть фермерське господарство, – на строк не більше одного року з моменту отримання для цієї діяльності земельної ділянки;

ж) особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, – на весь період  їх роботи за цією спеціальністю;

з) особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України – на весь період їх служби.

V. В разі коли призовникам, повідомлено про підозру їх у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, – до прийняття відповідного рішення.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПРИЗОВУ НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

(ст. 17 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”)

1. Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:

а) які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час;

б) які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 25-річного віку;

в) які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строку першого  контракту;

г) батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;

д) які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

е) які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи  виправних робіт, у тому числі із звільненням від відбування покарання;

є) яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні)звання   офіцерського (начальницького) складу.

ПІД ЧАС ДІЇ ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ:

(ст. 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”)

1) під час проведення мобілізації:

а) жінки, які мають дитину (дітей) віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

б) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

в) у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

г) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

ґ) через такі сімейні обставини або інші поважні причини:

виховання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері);

утримання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дитини віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом I чи II групи;

необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років;

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей;

д) у зв’язку з проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України, за умови завершення виконання визначених завдань;

е) через службову невідповідність осіб рядового, сержантського і старшинського (крім прапорщиків, старших прапорщиків, мічманів, старших мічманів) складу у разі невиконання службових обов’язків;

2) Під час воєнного стану:

а) які досягли граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;

б) визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

в) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі.

3) Після прийняття рішення про демобілізацію:

а) призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також які вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, у строки, визначені рішенням Президента України;

б) у зв’язку із закінченням строку контракту, укладеного під час особливого періоду та небажанням їх проходити військову службу за новим контрактом.

ПРИМІТКИ

Відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” мобілізація – комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — на організацію і штати воєнного часу.

Її початок оголошується Указом Президента України.

 Так само Указом Президента України оголошується і проведення демобілізації.

Тому визначені в Указах президента України 45 діб стосуються не терміну проходження військової служби, а терміну, протягом якого здійснюється призов військовозобов’язаних та техніки національної економіки для доукомплектування військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом та технікою до штатів воєнного часу

 (з 18.03.2014 по 02.05.2014 та з 07.05.2014 по 02.06.2014).

Після такого переходу на штати воєнного часу військові частини виконують завдання у вказаних умовах до оголошення демобілізації.

 В свою чергу, при переході на штати вже мирного часу, пройде звільнення особового складу та повернення техніки до національної економіки чи на зберігання на складах, базах, арсеналах.

На жаль, певна частина людей помилково вважають термін 45 діб терміном проходження служби.

Це не відповідає дійсності.

Оголошення рішення Президента України про демобілізацію, строки та порядок її проведення, слід очікувати за умови стабілізації воєнно-політичної обстановки навколо України, зокрема в південно-східному регіоні.

Слід зазначити, що підпунктом 6 пункту першого Постанови Верховної Ради України від 06.05.2014 № 1238-VII “Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності  та безпеки держави”, було рекомендовано виконуючому обов’язки Президента України вжити заходів з проведення кожних 45 діб ротації та звільнення осіб, призваних на військову службу у зв’язку з мобілізацією, окрім тих, які виявили бажання продовжувати військову службу в особливий період. Проте остаточне рішення із зазначеного приводу належить до компетенції Президента України як Верховного ловнокомандувача Збройних Сил України.Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.

Інструкція: "Як користуватися системою коментування"
 
 
 

Архіви

 
 

Партнери

 
 ЗЕОН член Партнерства За прозорі місцеві бюджети