Роз’яснення порядку проходження служби мобілізованими у 2015 році

мобілізація_1Указ Президента України “Про часткову мобілізацію” від 15 січня 2015 року №15/2015 – затверджений Верховною Радою та набравши чинності з 20 січня 2015 року визначає, що часткова мобілізація буде проведена на території 24 областей України та місті Києві у три черги протягом року.

Наразі з Рівненщини планується призвати приблизно 2000 осіб за два етапи часткової мобілізації з кінця січня до середини березня.

Перед направленням у зону АТО мобілізовані пройдуть польовий вишкіл (понад 40 днів). Перші 7-8 днів відбуватиметься загальна військова підготовка окремо для офіцерів, сержантів і солдатів. У неї буде входити медична підготовка, тактична, інженерна, вогнева підготовка та ін. Наступні 26 діб буде проводиться підготовка за фахом. Після цього особовий склад буде направлений до штатних підрозділів для бойового злагодження тривалістю до 15 діб.

Офіцерський склад відправлять на навчання у вищі військові навчальні заклади. Сержанти та солдати проходитимуть підготовку на базі навчальних центрів, центру перепідготовки та навчального артилерійського полку.
Усі майбутні військовослужбовці які будуть проходитимуть підготовку, з 28 січня 2015 року будуть забезпечені військовою формою одягу та засобами захисту в повному обсязі в тих підрозділах та військових частинах в які вони будуть направлені після навчання.
Військові частини, навчальні центри, центр перепідготовки на 100% забезпечені паливно-мастильними матеріалами, майном квартирно-експлутаційної служби де будуть проживати військовозобов’язані призвані по четвертій черзі мобілізації.

Посадовими особами Генерального штабу, будуть перевірені військові частини та підрозділи які відправлятимуться в зону антитерористичної операції по питаннях забезпеченості особового складу військовою формою одягу та засобами захисту, озброєння та військової техніки. Якщо підрозділ не буде забезпечений матеріально-технічними засобами на 100% то такий підрозділ не буде відправлятися в зону АТО.
З 18 березня по 1 травня 2015 року буде проведено звільнення в запас (демобілізацію) визначену категорію військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 303 “Про часткову мобілізацію ”.

Правовими нормами, які прописані в Законі, передбачено наступне.

1. Поширення дії Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації» від 27.03.14
№ 1169-VII щодо норм соціального захисту на всіх осіб, які були призвані на військову службу під час мобілізації після набрання ним чинності, зокрема тих, що були призвані на військову службу з 18.03.2014 по 01.04.2014.
2. Надання військовослужбовцям, після проходження військової служби за призовом під час мобілізації, переважного права залишиться на військовій службі на попередній або за їх згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді.
3. Врегулювання питання щодо виплат соціальної допомоги військовослужбовцям — жінкам, які були звільнені під час мобілізації.
4. Звільнення від нарахування штрафних санкцій військовослужбовців, а також військовозобов’язаних, які призвані під час мобілізації на військову службу, з боку підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб у зв’язку з несвоєчасною оплатою фінансових зобов’язань (кредитів, іпотек тощо), а також процентів за користування кредитом на особливий період.
5. Врегулювання питання щодо поновлення студентів у відповідному вищому навчальному закладі після демобілізації та продовження їх безоплатного навчання, на той термін, що залишився до кінця чергового періоду навчання і був завчасно оплачений ними до призову.
6. Врегулювання питань, пов’язаних з правовою основою та механізмом безоплатного залучення транспортних засобів під час мобілізації, якщо не введений правовий режим воєнного чи надзвичайного стану, у юридичних та фізичних осіб на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації з наступною компенсацією шкоди, яка завдана транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації.
7. Громадянам України надається можливість добровільно укладати контракт на проходження військової служби в особливий період (на особливий період але не менше одного місяця) з подальшим залишенням на військовій службі і в мирний час.
8. Визначення порядку виплат працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, середнього заробітку за рахунок коштів Державного бюджету України.
9. Надання права командирам військових частин надавати військовослужбовцям чергових відпусток в особливий період.
10. Звільнення від відповідальності за корупційні правопорушення військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації, на особливий період по відношенню до їх підприємницької діяльності.
11. Скорочення термінів прийняття громадян на військову службу за контрактом в особливий період шляхом спрощення процедур проведення спеціальних перевірок.
12. Визначення порядку проходження військової служби для громадян, призваних на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.
13. Розширення переліку підстав для звільнення військовослужбовців з військової служби за етапами особливого періоду.
Довідково. Розширено підстави звільнення з військової служби (стаття 26. «Звільнення з військової служби» Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
14. Призупинення на час особливого періоду дії нормативно-правових актів, щодо скорочення чисельності, обмеження комплектування або фінансування Збройних Сил України, інших військових формувань чи правоохоронних органів спеціального призначення.
15. Встановлення обов’язку підприємствам, щодо постановки транспортних засобів на військовий облік.
16. Залишення на зборах військовозобов’язаних та резервістів, у разі оголошення мобілізації.
17. Визначення Міністерством оборони України особливостей проходження медичного обстеження військовозобов’язаних, резервістів під час мобілізації.
18. Встановлення структури військового резерву людських ресурсів Кабінетом Міністрів України.
19. Звільнення від призову на строкову військову службу громадян України, які виконали обов’язки служби у військовому резерві.
20. Продовження терміну перебування на військовій службі за призовом під час мобілізації, на особливий період — до досягнення граничного віку перебування в запасі.
21. Для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується до оголошення демобілізації.
22. Впорядкування термінів проходження зборів військовозобов’язаними (до п’яти разів строком до двох місяців кожного разу).
23. Впорядкування грошових виплат резервістам за період виконання обов’язків служби у військовому резерві (із розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць).
24. Встановлення обов’язку призовникам та військовозобов’язаним щодо зняття із військового обліку.
25. Встановлення обов’язку органам виконавчої влади щодо реєстрації військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок військових комісаріатів.
26. Встановлення, що призов на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, не є підставою припинення трудового договору.
27. Підвищення адміністративної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.14

Додатково інформуємо, що у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій соціального захисту осіб, які добровільно захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» (р.н. 1056 від 27.11.2014).

Зазначеним проектом Закону пропонується:
передбачити в Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» право на визнання учасниками бойових дій для добровольців, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, поширивши таким чином на зазначених осіб дію гарантій соціального захисту, передбачених цим Законом;
поширити дію Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» в частині виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності на добровольців, які здійснювали захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, та були визнані учасниками бойових дій;
передбачити для добровольців, визнаних учасниками бойових дій, переважне право на укладення контракту на проходження військової служби.

Грошове забезпечення військовослужбовці під час мобілізації буде таким, як у контрактників.
Таким чином, Кабінет Міністрів України постановив, що з 18 березня 2014 р. військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, грошове забезпечення виплачується в порядку та розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Зарплати варіюватимуться в середньому від 2400 гривень (стрілець-кулеметник) до 5400 гривень (заступник командира батальйону). При цьому у військовослужбовців високомобільних десантних військ і спецпризначенців грошове забезпечення трохи більше.
Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в АТО, встановлено виплату винагороди в розмірі 100 відсотків місячного грошового забезпечення та заробітної плати, але не менше 3000 гривень у розрахунку на місяць, що збільшило розмір грошового забезпечення військовослужбовців, які беруть безпосередню участь в АТО, вдвічі.
Крім того, у місяць демобілізації військовослужбовці отримають дві премії, дві винагороди і дві надбавки. Ще більше грошове забезпечення в останньому місяці. Для стрільця-кулеметника – це становитиме 4241 гривня, а для командира роти — 9071 гривня.

     Не підлягають мобілізації громадяни:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках (в т.ч. постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 року №413);

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.

Роз’яснення відносно опікунства та піклувальництва:
Відповідно до норм чинного законодавства ч.1 ст. 207 Сімейного кодексу України усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду.
Згідно зі статтею 211 усиновлювачами можуть бути:
1. Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини.
2. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на п’ятнадцять років.
У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж вісімнадцять років.
3. Усиновлювачами можуть бути подружжя, а також особи, зазначені у частинах п’ятій та шостій цієї статті.
Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.
4. Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дитину.
Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.
5. Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі.
Якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі.
Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.
6. Якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв’язку з усиновленням втрачають правовий зв’язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка.
7. Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежується.

Стаття 63 Цивільного кодексу України визначає порядок призначення опікуна або піклувальника:
1. Опікуна або піклувальника призначає орган опіки та піклування, крім випадків, встановлених статтею 60 цього Кодексу.
2. Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю.
3. Фізична особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за її письмовою заявою.
4. Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника.
При призначенні опікуна для малолітньої особи та при призначенні піклувальника для неповнолітньої особи враховується бажання підопічного.

5. Фізичній особі може бути призначено одного або кількох опікунів чи піклувальників.
Відповідно до статті 60 Цивільного кодексу України опіка та піклування встановлюється судом у випадках:
1. Суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування.
2. Суд встановлює піклування над фізичною особою у разі обмеження її цивільної дієздатності і призначає піклувальника за поданням органу опіки та піклування.
3. Суд встановлює опіку над малолітньою особою, якщо при розгляді справи буде встановлено, що вона позбавлена батьківського піклування, і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування.
4. Суд встановлює піклування над неповнолітньою особою, якщо при розгляді справи буде встановлено, що вона позбавлена батьківського піклування, і призначає піклувальника за поданням органу опіки та піклування.
Згідно зі статтею 61 Цивільного кодексу України орган опіки та піклування встановлює опіку над малолітньою особою та піклування над неповнолітньою особою, крім випадків, встановлених частинами першою та другою статті 60 цього Кодексу.

Додаткові виплати та пільги:
– Відповідно до постанови КМУ від 04.06.2014 року №158 встановлено виплату винагороди в розмірі 100% місячного грошового забезпечення, але на менше 3000 гривень військовослужбовцям, у тому числі і строкової служби, які приймають безпосередню участь в АТО. Зазначена виплата зберігається також на час стаціонарного лікування військовослужбовців після отриманих поранень.
У разі загибелі військовослужбовця, членам його сім’ї, батькам та утриманцям належить виплата одноразової грошової допомоги у розмірі 500 кратного прожиткового мінімуму, що складає 609 тис. грн. відповідно до ст. 16 Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
– військовослужбовцям, які отримали травми або каліцтва під час виконання обов’язків військової служби за наслідком чого, їм встановлена інвалідність виплата одноразової грошової допомоги у розмірі:
1 група – 250 прожиткових мінімумів (304,5 тис. грн)
2 група – 200 прожиткових мінімумів (243,6 тис. грн)
3 група – 150 прожиткових мінімумів (182,7 тис. грн).
– виплата допомоги у проведенні поховання складає – 500 грн.
– призначення пенсії у розмірі 40% від грошового забезпечення загиблого годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї.

Решта пільг для військовослужбовців передбачена Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації».

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації” від 20 травня 2014 року № 1275-VII встановлено:
– військовослужбовцям, резервістам та військовозобов’язаним з початку і до закінчення особливого періоду не будуть нараховуватися штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом.

Разом з тим закон передбачає, що самозайняті особи (фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які не мали найманих працівників, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь строк їх військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб.

Відповідно до закону, якщо самозайнята особа, призвана на військову службу під час мобілізації, на особливий період, має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів, то обов’язок з нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа. Крім того, в законі передбачено, що платники єдиного внеску, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на весь строк їх військової служби під час мобілізації, на особливий період, звільняються від виконання своїх обов’язків.

Єдиний внесок, що був нарахований уповноваженою особою з таких виплат, сплачується до бюджету демобілізованою фізичною особою – підприємцем протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізована фізична особа – підприємець у заяві, передбаченій у цьому пункті, зазначає дані про нарахований єдиний внесок на суму таких виплат уповноваженою особою протягом строку військової служби фізичної особи – підприємця.

Станом на сьогоднішній день для громадян, які проходять військову службу по мобілізації вже діють такі пільги та гарантії соціального захисту:
– не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності; не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців (ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»);
– пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим законом, виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення зі служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років на день їх демобілізації (ст. 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»);
– призначення батькам, дружині та неповнолітнім дітям загиблого пенсії (30% або 40% грошового забезпечення залежно від причини смерті) (ст. 36 ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»);
– виплата батькам та сім’ї загиблого одноразової грошової допомоги в сумі 609,0 тис. грн. (500-кратного прожиткового мінімуму) (ПКМУ № 975 від 25.12.2013 р., пункт 5);
– у разі встановлення інвалідності (залежно від її причин та групи): виплачується одноразова грошова допомога в сумі 85,3-304,5 тис. грн. (70-250 кратного прожиткового мінімуму) (ПКМУ № 975 від 25.12.2013 р., пункт 6);
– у разі поранення (контузії, травми або каліцтва): виплачується одноразова грошова допомога в сумі 3,0-51,2 тис. грн. (залежно від відсотка втрати працездатності, що встановлюється медкомісіями) (ПКМУ №975 від 25.12.2013 р., пункт 7).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
Відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України: ухилення від призову за мобілізацією – карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Адміністративна відповідальність:
Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Додаткові відповіді на запитання:
Найбільше необхідними спеціальностями є спеціальності для підрозділів танкових військ, артилерії та підрозділів протиповітряної оборони.
Вікова категорія мобілізованого особового складу від 20 до 60 років.
Мобілізацію планується проводити шляхом вручення повісток військовозобов’язаним, подальшим викликом їх до пунктів збору військових комісаріатів та направленням зібраного особового складу до військово-організаційних структур.
Людей які раніше не проходили службу в ЗСУ чи в будь-яких інших силових структурах мобілізовувати будуть, але даний особовий склад пройде попередню підготовку в навчальних центрах та підрозділах ЗСУ.
Всі види забезпечення будуть здійснюватись за рахунок тилу Міністерства оборони безпосередньо у військових частинах.
Жінки будуть призиватись тільки на посади лікарів та направлятись в зону АТО тільки за рішенням командира частини.
Проводити четверту хвилю мобілізації без оголошення надзвичайного стану та офіційного оголошення війни законно, на підставі Указу Президента України №15 від 15.01.2015 року, який затверджений рішенням ВРУ 16.01.2015 року.

Дії військовозобов’язаних при отриманні повісток це в першу чергу прибути на збірний пункт районного (міського) військового комісаріату.
Відповідно до Указу Президента про часткову мобілізацію на 2015 рік сплановано 2 етапи мобілізації людських та транспортних ресурсів на яких будуть призвані та поставлені до військових частин ЗСУ та інші військових формувань військовозобов’язані та техніка НЕУ.
Мобілізований особовий склад буде призиватися на термін до виходу Указу Президента про демобілізацію, але не більше одного року.
Контроль над місцем проживання військовозобов’язаних здійснюється державною міграційною службою, житлово-комунальними господарствами та сільськими радами у взаємодії з військовими комісаріатами.Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.

Інструкція: "Як користуватися системою коментування"
 
 
 

Архіви

 
 

Партнери

 
 ЗЕОН член Партнерства За прозорі місцеві бюджети