ПРАВИЛА торгівлі на ринках міста Здолбунів

ПРАВИЛА  торгівлі на ринках міста Здолбунів, затверджені сесією 05.06.13

1. Загальні положення

rynok1.1. У цих Правилах використані наступні терміни і визначення:
Бейджик – елемент (знак) у вигляді значка, картки, який призначається для надання інформації про людину, яка його носить.
Дрібнороздрібна торговельна мережа – частина роздрібної торговельної мережі, яка складається з наметів, кіосків, пунктів пересувної торгівлі, автоматів, нестаціонарних торговельних одиниць.
Кіоск – об’єкт дрібнороздрібної торговельної мережі стаціонарного типу, некапітальної забудови, для організації продажу товарів без доступу в нього покупців, який займає відособлене приміщення загальною площею до 30 кв.м.
Контейнер – закрита споруда для зберігання, реалізації й перевезення вантажів широкої номенклатури. Контейнер може бути переобладнаний під кіоск.
Магазини – це стаціонарні пункти роздрібного й оптового продажу товарів, які займають окремі будівлі або приміщення й мають торгівельний зал для покупців.
Намет – об’єкт дрібнороздрібної торгівельної мережі, збірно-розбірної конструкції, встановлюваний як відособлене приміщення і не має торгівельного залу для покупців.
Об’єкти ресторанного господарства – це капітальні будівлі з приміщенням для обслуговування відвідувачів і необхідними приміщеннями для виготовлення, підготовки, фасування, розігрівання й т.п. їжі (ресторани, кафе, столові, закусочні і т.д.).
Оптова торгівля – сфера підприємницької діяльності по придбанню й відповідної підготовки товарів для подальшої реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам підприємницької діяльності.
Павільйон торгівельний – пункт роздрібного продажу товарів, що займає окрему будівлю полегшеної конструкції з торгівельним залом для покупців площею до 300 кв. м.
Продавець – суб’єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації.
vagaПункт пересувної торгівлі – тимчасові торгівельні місця для здійснення роздрібного продажу товарів з використанням спеціально обладнаних транспортних засобів (автомагазини, авторозвозки, мото-, велоколяски, ручні візки) торгівля з розносів.
Ринок – це суб’єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням міської ради земельній ділянці, що має певну територію і зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов’язками якого є надання послуг і створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту та пропозиції (далі – ринок).
Ринок продовольчий – ринок по реалізації продовольчих і харчових продуктів промислового виробництва, а також сільгосппродукції.
Ринок непродовольчий – ринок, на якому здійснюється реалізація промислових товарів вітчизняного та імпортного виробництва.
Ринок сільськогосподарський – ринок, на якому здійснюється реалізація сільськогосподарської продукції, зокрема виготовленої (вирощеної) в особистому господарстві, товаровиробниками, а також здійснюється торгово-закупівельна діяльність.
miasoРинок спеціалізований – ринок по реалізації окремих груп товарів.
Ринок універсальний – ринок, призначений для реалізації продовольчих і непродовольчих товарів різного асортименту.
Роздрібна торговельна мережа – сукупність стаціонарних, тимчасових і пересувних пунктів роздрібного продажу товарів, торговельних автоматів, торговельних місць на ринку, а також пунктів ремонту предметів особистого вжитку і домашнього користування, не пов’язаних з виробництвом цих товарів. З урахуванням постійного місцезнаходження, розрізняють стаціонарну і пересувну мережу, за характером капітальних споруд – магазини, торговельні павільйони, кіоски.
Роздрібна торгівля – сфера діяльності по продажу товарів, надання послуг на підставі усного або письмового цивільно-правового договору безпосередньо кінцевому споживачу для їх особистого некомерційного користування.
Столи відкриті – це столи без покрівлі, розміщені на відкритій території ринку.
Столи криті – столи з покрівлею, розташовані на відкритій території ринку. До критих столів відносяться також столи, які розміщені в будівлях і мають одну загальну покрівлю над декількома столами.
Торговельна площа ринку – сума площ ринку (торговельних залів і торговельних місць на відкритій території), де безпосередньо організовується процес купівлі-продажу товарів без урахування площ складів, допоміжних і адміністративних будівель (споруд), евакуаційних проходів і т.п.
prikolТорговельне місце – площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі товару, інвентарю (терезів, лотків і т.д.) і здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, возів (зокрема ручних), в контейнерах, кіосках, наметах і т.д. Розмір одного торговельного місця визначається Правилами торгівлі на ринках і затверджується рішенням міської ради.
Торговельний майданчик – в період переходу ринків до торгово-сервісних комплексів має функцію ринку.
Торгово-сервісний комплекс – сукупність взаємопов’язаних об’єктів, зосереджених в одному місці, де поряд з об’єктами торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, функціонує ринок, з централізованим управлінням господарською діяльністю, що за своїм типом, розміром і розміщенням функціонально відповідають вимогам торгової зони. Функціонування торгово- сервісного комплексу забезпечує суб’єкт підприємницької діяльності.
1.2 Ці Правила визначають вимоги щодо функціонування створених в установленому порядку ринків всіх форм власності, організації оптового і роздрібного продажу на них сільгосппродуктів, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів і т.п., надання послуг, дотримання ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на ринках, прав споживачів і вимог податкового законодавства.
1.3 Ринок, незалежно від форми власності і організаційно-правової форми, в своїй діяльності керується чинним законодавством України і цими Правилами.
1.4 Торгівлю на ринках можуть здійснювати фізичні особи-громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від форми власності (далі – продавці).

2. Основні завдання функціонування ринків

Основним завданням функціонування ринків на території міста Здолбунів є:
2.1. Забезпечення населення широким асортиментом сільськогосподарської продукції, продовольчих і промислових товарів, насіння, саджанців, квітів та ін.
2.2 Організація торгівлі на підставі розвитку матеріально-технічної бази, яка забезпечує впровадження прогресивних технологій товарообігу.
2.3 Дотримання прав і інтересів покупців відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

3. Порядок створення ринків і припинення діяльності ринків

3.1 Рішення про організацію ринку, введення в експлуатацію або припинення його діяльності приймається власником і розглядається міською радою в установленому законодавством порядку.
3.2 Дозвіл на розміщення ринку видається виконавчим комітетом Здолбунівської міської ради, уповноваженим здійснювати контроль за організацію роботи ринків. У разі порушення цих Правил термін дії дозволу на розміщення ринку припиняється до усунення недоліків.
3.3. Проектна документація щодо планування території ринку, розміщення приміщень, торговельних місць і об’єктів, їх кількості і розміру, забезпечення їх торговельно-технологічним обладнанням, узгоджується з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, пожежного нагляду, архітектурно-будівельної комісії, Державтоінспекції тощо.
Діючі ринки міста мають мати Паспорт ринку, який щорічно підлягає оновленню до 01 січня наступного року.
3.4 Експлуатація ринку без оформлення акту державної технічної комісії прийняття закінченого будівництва (реконструкції) об’єкта і оформлення дозволу на його розміщення не допускається.
Питання зміни спеціалізації ринку, проведення реконструкції, модернізації, перепланування, переобладнання і забудівля території ринку розглядаються Відділом з питань архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Здолбунівської районної державної адміністрації за погодженням з виконавчим комітетом Здолбунівської міської ради.
Не допускається організація додаткових торговельних місць, що обмежують вільне пересування по ринку і не передбачених проектною документацією ринку.
3.5 Припинення або призупинення діяльності ринку здійснюється у порядку та за умов, передбачених чинним законодавством.

4. Режим роботи ринку

4.1 Режим роботи ринку встановлюється суб’єктом господарювання за погодженням виконавчого комітету Здолбунівської міської ради, який має право вносити корективи щодо режиму роботи ринків в передсвяткові і святкові дні, дні проведення масових міських заходів.
4.2. Час роботи окремих об’єктів торгівлі регламентується загальним режимом роботи ринку.
4.3. У разі планового закриття ринку, окремих його приміщень або частин території (для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання), суб’єкт господарювання повинен не пізніше, ніж за 14 днів повідомити про це виконавчий комітет Здолбунівської міської ради. Інформація про порядок роботи ринку, дату та період закриття оприлюднюється шляхом розміщення оголошення біля входу до ринку, а також через радіовузол ринку та засоби масової інформації.
4.4. У разі закриття ринку для вжиття екстрених заходів при аварійних і надзвичайних ситуаціях, інформація до відома продавців, покупців і органів місцевого самоврядування доводиться негайно.

5. Вимоги до утримання територій ринків і обладнання ринків

5.1 Територія ринку повинна мати: відокремлену та відгороджену від проїжджої частини, житлового та комунального секторів ділянку землі, зручне сполучення громадського транспорту загального користування, стоянки для транспортних засобів відвідувачів, безпечні для руху пішоходів входи і виходи, штучне освітлення території ринку, автостоянок і під’їздів, телефонний зв’язок, радіовузол або гучномовець на ринках з кількістю торговельних місць більше 100, електро- і водопостачання, водовідведення, туалет, облаштовані контейнерами майданчики для збирання відходів і сміття, достатню кількість урн для сміття в зоні торгівлі тощо.
5.2 Робота ринків не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості та негативно впливати на умови проживання населення.
5.3 Улаштування та утримання території ринків (організація продажу товарів) повинно відповідати вимогам Санітарних правил утримання територій населених міст (СанПіН № 4690-88), Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 р. № 23, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.06.96 р. за № 314/1339 та Правилам благоустрою та дотримання тиші в громадських місцях міста Здолбунова за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність. Вхід на ринок безкоштовний.
5.4. При вході до ринку розміщується вивіска з зазначенням
– повної назви ринку та його власника;
– спеціалізації ринку;
– режиму роботи;
– графічно виконаного плану території з позначенням всіх торговельних зон і стаціонарних об’єктів ринку (обов’язково лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, адміністрації, міліції), пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів.
5.5. На видному, доступному для огляду, місці встановлюється оформлений стенд з розміщенням на ньому:
– копії свідоцтва про державну реєстрацію ринку як суб’єкта підприємницької діяльності; його місцезнаходження і телефон;
– цих Правил;
– витяги із Закону України: «Про захист прав споживача» від 12.05.91 № 1023-Х11 (зі змінами та доповненнями); Ветеринарно-санітарних правил для ринків;
– нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій;
– тарифів за послуги ринку та правила їх надання;
– інформації про адресу і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів, здійснюють державний контроль і нагляд за якістю і безпекою товарів, засобами вимірювальної техніки;
– інформації про місцезнаходження Книги відгуків і пропозицій та контрольних ваг тощо.
5.6. Для потреб і зручностей продавців і покупців на території ринку господарюючими суб’єктами можуть відкриватися магазини, заклади ресторанного господарства, об’єкти побутового обслуговування, телефонного зв’язку, каси продажу квитків на транспорт, готелі і ін. в порядку, встановленому міською радою і його виконавчим комітетом.
5.7. На території відкритого ринку, у критих ринках та павільйонах (продовольчих, непродовольчих, змішаних ринків) повинні бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів.
5.8.Спеціалізовані зони створюються відповідно до вимог ветеринарно – санітарних правил для ринків.
5.9.Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) і майданчики обладнуються наочними позначеннями про їх призначення. Всі торговельні місця позначаються номерами. Номер торгового об’єкту ідентифікує його розташування на території ринку відповідно до плану -схеми ринку.
5.10.Продавцям забороняється використовувати торговельні місця не за призначенням.
5.11 Реалізація сільгосппродуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птахів, кормів, домашніх тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої і квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих культур і квітів на змішаних ринках проводиться на спеціально виділених рядах (секціях) з обов’язковим дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог. Не менше 10% торгової площі ринку має бути визначено для торгівлі сільськогосподарською продукцією.
5.12. Місця для продажу продукції (товарів) з транспортних засобів виділяються на спеціально облаштованих та розмічених майданчиках, що не створює небезпеки для покупців (пішоходів).
Використання транспортних стоянок для продажу товарів не допускається.
5.13. У відведених місцях торгівлі, пересування транспортних засобів, завозу товару і механізованого прибирання територій дозволяються лише до початку торгівлі та після її завершення.
5.14. Розташування торговельних місць на ринку, торговельно – технологічного обладнання повинне бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам санітарних, протипожежних правил і безпечних умов праці, забезпечувати вільний прохід покупців і належну культуру обслуговування.
5.15. З метою забезпечення соціального захисту населення, на ринках організуються торговельні об’єкти у кількості 5 % від загальної кількості торговельних об’єктів, які на пільгових умовах надаються громадянам з числа соціально-незахищених верств населення у порядку та розмірах, визначених законодавством.

6. Послуги, що надаються продавцям, які торгують на ринках

6.1. Одне торговельне місце на прилавках (відкритих і критих столах) дорівнює одному погонному метру. При продажу продукції (товарів) з транспортного засобу, причепа, візка, у тому числі ручного, в контейнерах, кіосках, наметах і т.п. – двом повним або неповним квадратним метрам зайнятої площі.
6.2. Продавці на ринках зобов’язані сплатити платежі за послуги ринку до початку торгівлі.
6.3. Платежі за послуги ринку справляються після проведення ветеринарно- санітарної експертизи продукції тваринного і рослинного походження до початку торгівлі.
6.4. Документи за утримання торговельного місця в належному стані та висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи повинні зберігатися продавцем на торговельному місці до закінчення торгівлі. Передавати їх іншим особам забороняється.
6.5. За окрему плату продавцям можуть надаватися наступні додаткові послуги:
– бронювання торговельних місць;
– прокат торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу;
– зберігання особистих речей і продукції в камерах схову, на складах і в холодильниках;
– зважування на товарних вагах;
– розрубка м’яса;
– інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру;
– забезпечення місцями в готелях і на автостоянках за наявності їх на ринку;
– консультації спеціалістів;
– вантажно-розвантажувальні роботи і транспортні послуги;
– приймання для подальшого продажу сільгосппродуктів і інших товарів в бюро торговельних послуг і т.п.
6.6. За виданий у тимчасове користування санітарний одяг, торговельний інвентар, обладнання вноситься заставна плата, облік цих операцій проводиться із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.
6.7. Розмір плати встановлюється адміністрацією ринку і не повинен перевищувати вартості виданих на прокат речей у цінах на момент видачі.
6.8. Заставна плата повертається платнику після повернення у робочому стані взятих на прокат інвентарю, санітарного одягу та інших предметів.
6.9. У разі втрати взятих у тимчасове користування речей або їх псування продавець відшкодовує суб’єкту господарювання завданий збиток з урахуванням внесеної заставної плати.
6.10.У разі займання торговельного місця на умовах оренди на робочому місці продавця повинна бути копія укладеної з адміністрацією ринку угоди про оренду (суборенду).

7. Обов’язки адміністрації ринку

Адміністрація ринку зобов’язана:
7.1. Підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному і протипожежному стані та дотримуватися вимог діючого законодавства.
7.2. Забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку. Щороку до 01 лютого розробляти та узгоджувати з органами місцевого самоврядування перспективні плани розвитку ринків, покращання їх матеріально-технічної бази із зазначенням конкретних заходів та термінів виконання.
7.3. Оснащувати ринок необхідним обладнанням та інвентарем, засобами вимірювальної техніки.
7.4. Дотримуватися затвердженого режиму роботи ринку.
7.5. Забезпечувати продавців на ринку торговельними місцями за профілем торгівлі відповідно до технічних норм, спеціальним одягом, залежно від виду харчової продукції, що реалізується, засобами вимірювальної техніки та торговельним інвентарем, зберіганням харчової продукції на складах, в холодильниках та інших приміщеннях ринку, згідно санітарним нормам і правилам. Не допускати зберігання продукції, сировини тваринного походження на складах, в холодильниках та інших приміщеннях ринків без висновку державної ветеринарної лабораторії на ринках.
7.6. Забезпечувати безпечний та безперешкодний рух людей і транспортних засобів по території ринку, здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо паркування транспортних засобів.
7.7. Узгоджувати свою роботу з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією та іншими органами з метою попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил.
7.8. Надавати в користування лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи та відділенню міліції по обслуговуванню ринків пристосовані службові приміщення.
7.9. Не допускати до продажу товари, які заборонені чинним законодавством.
7.10. Створювати належні умови для дотримання продавцями правил торгівлі, санітарного і протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, для підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов праці. Обладнати на продовольчих ринках спеціалізовані торговельні місця, передбачені для чищення живої риби.
7.11. Надавати продавцям і покупцям інформацію про вимоги цих Правил, ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил протипожежної безпеки, рівня цін і т.п. (стенди, місцеві газети, радіо, листівки).
7.12. Встановити на доступному місці достатню кількість контрольних вагів з відповідними інформаційними табличками і обов’язково зазначити їх місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку.
7.13. Здійснювати контроль за використанням продавцями торговельних місць за призначенням. Надавати до виконавчого комітету Здолбунівської міської ради інформацію про зміну кількості торговельних місць та об’єктів на території ринку (оновлений паспорт ринку щорічно до 01 січня). Забезпечувати дотримання продавцями вимог правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами. Не допускати торгівлі продукцією тваринного походження з обмеженим терміном реалізації без використання холодильного обладнання.
7.14. Забезпечувати централізоване прання санітарного і спеціального одягу, миття і дезінфекцію торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, що надаються продавцям.
7.15. Мати зареєстровані: санітарний журнал, Книгу відгуків та пропозицій, які повинні знаходитися у приміщенні адміністрації ринку на видному та доступному місці, а також журнал реєстрації перевірок встановленого зразка.
7.16. Забезпечувати постійне вивезення відходів і сміття, а також після закінчення роботи ринку проводити належне очищення (з вологим прибиранням) та дезінфекцію всіх приміщень, торговельних об’єктів та торговельних місць ринку, а також підтримувати в належному санітарному стані торговельні місця та територію ринку протягом всього робочого дня.
7.17. Забезпечувати регулярне проведення спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація), організаційні заходи щодо вилову бродячих тварин на території ринку. Інформація про санітарні дні з прибиранням території, приміщень, устаткування та інвентарю розміщується на видному місці біля входу на ринок та в приміщенні адміністрації.
7.18. Створювати необхідні умови для здійснення правоохоронними та контролюючими органами діяльності згідно їх повноважень.
7.19. Забезпечувати робітників ринку одягом, що відповідає санітарним вимогам, контролерів нагрудними табличками або спеціальними пов’язками на рукав.
7.20. Передбачити спеціальні зони (місця) та обладнати їх необхідним устаткуванням для безкоштовної примірки покупцями одягу та взуття.
7.21. Для продажу товарів, що були в користуванні, відвести спеціальні місця.
7.22. Засоби вимірювальної техніки, прилади (терези, гирі), які використовуються продавцями на ринку, повинні бути в справному технічному стані, мати повірочне тавро територіального органу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики і проходити періодичну повірку в установленому порядку.
7.23. Створити для продавців і покупців належні умови в процесі купівлі – продажу.
7.24. За угоду купівлі-продажу, укладену на ринку між продавцем і покупцем, адміністрація ринку відповідальності не несе.
7.25. Проводити паспортизацію торговельних місць з обов’язковим встановленням на торговельному місці продавця таблички (на видному місці), з зазначенням номера, виду торговельного місця (кіоск, відкритий стіл, контейнер, і т.д.) та його розміру (в погонних чи в квадратних метрах).
7.26. Щороку проводити інвентаризацію торговельних місць та надавати інформацію про її результати до виконавчого комітету Здолбунівської міської ради не пізніше 01 листопада поточного року.
7.27. На вимогу продавця надавати повну інформацію (на підставі калькуляції) про тарифи на послуги що надаються на ринку.
7.28. Встановити дні та часи прийому громадян з особистих питань адміністрацією ринку (не менш одного разу на тиждень), розмістивши при вході до приміщення адміністрації повідомлення із зазначенням днів та часів особистого прийому.
7.29. Визначити вартість основних та додаткових послуг, які надаються торгуючим на ринку в межах граничних розмірів плати за послуги, відповідно до діючого законодавства.
7.30. При наданні продавцям торговельних місць укладати з ними письмову угоду(договір) згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 278 «Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи» (із змінами, внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 868).
7.32. Розірвати договір оренди торгових приміщень (площ) у разі припинення підприємницької (господарської) діяльності в порядку визначеному законодавством суб’єктом господарювання (підприємцем) з яким укладено цей договір.
7.33. Забезпечити створення та ведення реєстру укладених договорів оренди та суборенди торговельних місць.
7.34. Присвоїти кожному торговельному місцю порядковий номер.

8. Права адміністрації ринку

Адміністрація має право:
8.1. Здійснювати контроль протягом дня за наявністю у продавців необхідних документів.
8.2. Відмовляти продавцям у бронюванні торговельного місця у разі систематичного порушення Правил торгівлі на ринках, ветеринарного та санітарного законодавства.

9. Обов’язки продавців, що здійснюють торгівлю на ринках

Продавці зобов’ язані:
9.1. Використовувати торговельні місця тільки за призначенням.
9.2. На торговельному місці продавця (суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної або фізичної особи) встановлюється табличка з зазначенням:
– назви юридичної особи або прізвища, імені та по-батькові суб’єкта підприємницької діяльності-фізичної особи;
– місцезнаходження, телефону юридичної особи;
– прізвища, ім’я та по-батькові продавця;
– номера свідоцтва про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності та назви органу, що здійснив цю реєстрацію;
На торговельному місці продавця повинні знаходитися наступні документи:
– копія свідоцтва про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;
– копія документу, що підтверджує сплату податків;
– копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню;
– угода про оренду щодо надання торговельного місця, укладена з адміністрацією ринку, у разі займання торговельного місця на умовах оренди, а на умовах суборенди – угода з суб’єктом підприємницької діяльності (орендодавцем);
– інші документи, передбачені цими Правилами.
Продавець повинен мати при собі :
– нагрудну табличку (бейджик);
– належним чином оформлену особисту медичну книжку та санітарний одяг у разі продажу продовольчих товарів (для суб’єктів підприємницької діяльності);
– копії документів,що підтверджують якість та безпеку товарів; у разі реалізації тропічних плодів – документи, які підтверджують їх походження та проходження фітосанітарного контролю;
– висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку у разі продажу продуктів тваринного і рослинного походження.
Під час проведення органами контролю або адміністрацією ринку перевірок роботи суб’єктів підприємницької діяльності продавці повинні пред’явити зазначені документи.
9.3. У разі втрати взятих на прокат речей або їх псування, відшкодувати суб’єкту господарювання завданий збиток з урахуванням внесеної заставної плати.
9.4. Надавати покупцям відомості про товари, не допускати порушення прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар упакованим або в тару покупця повною мірою та вагою. Особи в нетверезому стані не допускаються до торгівлі на ринку.
9.5. Надавати на вимогу покупця висновок лабораторії ветеринарно – санітарної експертизи про відповідність продуктів, що реалізуються, ветеринарно- санітарним нормам.
9.6. Виставляти зразки товарів, що є у продажу, на видному для покупця місці. Ціни на товари повинні позначатися на ярликах цін (цінниках), клейких стрічках або іншим способом, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства.
9.7. Здійснювати розрахунки з покупцем за товари, придбані на ринку, в порядку, встановленому законодавством.
На вимогу покупця продавець (суб’єкт підприємницької діяльності, який, згідно законодавству, звільнений від застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок) повинен видати товарний чек або інший письмовий документ, що засвідчує факт покупки, в якому зазначено: найменування суб’єкта господарювання та ринку, ряд та номер торговельного місця, найменування товару, ціна товару, дата продажу, прізвище, ініціали продавця та його підпис. В експлуатаційних документах (інструкції з експлуатацій, паспорті, гарантійному талоні) нової побутової техніки продавець зобов’язаний зробити відмітку про дату продажу.
9.8. У разі продажу продовольчих товарів, а також при наданні послуг з продажу продовольчих товарів проходити обов’язкове медичне обстеження, результати його заносити в особисті медичні книжки. Особи, які не пройшли медичне обстеження, до роботи не допускаються.
9.9. Продавці (суб’єкти підприємницької діяльності) можуть мати свій санітарний або спеціальний одяг, торговельний інвентар, засоби вимірювальної техніки.
9.10. Продавцям (фізичним особам, що не є суб’єктами підприємницької діяльності) забороняється використовувати власний санітарний та спеціальний одяг, торговельний інвентар і засоби вимірювальної техніки.
9.11. Дотримуватися вимог Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність” від 11.02.98 № 113/98-ВР при використанні засобів вимірювальної техніки.
9.12. Використовувати засоби вимірювальної техніки в справному стані, за наявності повірочного тавра територіального органу Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики, які пройшли періодичну перевірку в установленому порядку. Суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують особистий санітарний або спеціальний одяг, торговельний інвентар та засоби вимірювальної техніки, несуть персональну відповідальність за його відповідність санітарним і технічним нормам.
9.13. Виконувати вимоги законодавства, зокрема цих Правил, Ветеринарно- санітарних правил для ринків, Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України 11.07.03 № 185, зареєстрованих в Мінюсті 23.07.03г. № 628/7949, Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України 11.03.04 № 98, зареєстрованих в Мінюсті 29.03.04 № 379/8978, правил протипожежної безпеки, безпеки руху і інших нормативних документів, які регламентують порядок реалізації різних груп товарів.
9.14. Утримувати торговельні місця в належному санітарному стані. Не допускати торгівлю з предметів непристосованих для викладки товарів
9.15. Стежити за якістю харчових продуктів, які реалізуються, у разі сумніву їх доброякісності негайно припинити їх реалізацію; дотримуватись термінів реалізації та зберігання харчових продуктів; при реалізації продукції, яка швидко псується, користуватися холодильним обладнанням та дотримуватись температурного режиму, передбаченого для даної групи товару.
9.16. Продавці, які здійснюють торговельну діяльність на ринку, зобов’язані мати і на вимогу службових осіб органів державного контролю і нагляду та правоохоронних органів пред’являти документи, що засвідчують їх особу.
9.17. При потребі тимчасового припинення діяльності відокремленого об’єкта торгівлі (павільйону, палатки, кіоску тощо) під час роботи ринку протягом до однієї години робочого часу, продавець зобов’язаний вивісити оголошення з інформацією для покупців про причини та період закриття об’єкта; а у випадку закриття об’єкта більше ніж на 1 годину робочого часу, окрім оголошення для відвідувачів, необхідно письмово сповістити про це адміністрацію ринку.
9.18. Забороняється викидати, звалювати в не відведених для цього місцях (включаючи територію біля торгового місця та іншу територію ринку) тару, відходи, різного роду сміття, недопалки та влаштовувати звалища.

10. Права продавців

10.1. Права продавців – встановлюються відповідними нормативно- правовими актами та угодою з адміністрацією ринку про надання торговельного місця.

11. Права споживачів

11.1. Права споживачів визначені Законом України «Про захист прав споживачів та іншими законодавчими, нормативно-правовими актами.

12. Особливості торгівлі продовольчими товарами

12.1. Продаж продовольчих товарів на ринках здійснюється з дотриманням ветеринарно-санітарних правил для ринків, правил продажу продовольчих товарів, правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, інших нормативно- правових актів, регулюючих торговельну діяльність та захист прав споживачів.
12.2. Висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (експертні висновки, етикетка) про якість та безпеку продукції у ветеринарному відношенні, наявність документів про сплату наданих послуг є підставою для заняття продавцем місця на ринку за профілем торгівлі.
12.3. На ринках дозволяється продавати харчові продукти, не заборонені для реалізації. Такі харчові продукти можна продавати тільки за умови:
– готові м’ясні вироби і м’ясні напівфабрикати, молоко та молочні продукти, консерви, курячі яйця і т.п., промислового виробництва – наявність документів, підтверджуючих якість та безпеку (копії сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації, копії документа виробника, що підтверджує належну її якість, а також відповідних ветеринарних документів);
– м’ясо, отримане від забою худоби у власних чи фермерських господарствах, при наявності ветеринарної довідки про передзабійний клінічний стан тварин або ветеринарного свідоцтва (довідки), виданих місцевою установою державної ветеринарної медицини та висновку державної лабораторії ветеринарно- санітарної експертизи на ринку;
– молоко і молочну продукцію, отриману від власних чи фермерських господарств, – при наявності довідки про клінічний огляд тварин і епізоотичний стан місцевості, виданої установою державної ветеринарної медицини за місцем виготовлення продукції, особистої медичної книжки продавця, виданої в установленому порядку і за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
– курячі яйця, отримані від власних чи фермерських господарств, – при наявності свідоцтва або довідки про клінічний огляд птиці та епізоотичний стан місцевості, видані місцевою установою державної ветеринарної медицини, та за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
– мед, отриманий від власних чи фермерських господарств, при продажу в межах району проживання власника, – при наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини, (за межами району – ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку) та наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
– рибу та рибопродукти, інші гідробіонти промислового виробництва – наявність копії документа виробника, що підтверджує належну якість, та копії сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації, а також відповідних ветеринарних документів;
– рибу, інші гідробіонти непромислового виробництва , – при наявність ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
– картопля, овочі, фрукти, в тому числі тропічні, ягоди, баштанні культури, сухофрукти, горіхи, сушені гриби окремо від солінь, квашеної і маринованої плодоовочевої продукції – при наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
– продукцію рослинного походження, яка доставлена для реалізації з власних чи фермерських тепличних господарств і має експертний висновок державної лабораторії ветеринарної медицини за місцем виходу продукції щодо якості та безпеки, – при умовах ветеринарного контролю (огляду), а за необхідності – лабораторного дослідження;
– олію(крім промислової розфасовки), дикорослі плоди, ягоди та свіжі гриби – при наявності висновку державної лабо¬раторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
– солоно-квашені, мариновані овочі та фрукти – при наяв¬ності висновку державної лабораторії ветеринарно-сані¬тарної експертизи на ринку та дотримання чинних ветеринарно-санітарних вимог при торгівлі;
– зернові, круп’яні продукти, борошно в чистих мішках або іншій тарі, розміщеній на підставках, стелажах або піддонах, – при наявності висновку державної лабораторії вете¬ринарно-санітарної експертизи на ринку.
Продукція, що підлягає обов’язковій сертифікації, дозволяється до продажу за наявності в документах, згідно з якими вона надійшла, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердженням відповідності на відповідну продукцію.
12.4. На ринках забороняється продаж:
– фізичними особами, що не є суб’єктами підприємницької діяльності, хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
– кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів з м’яса та риби (фарш, котлети, кров’яні і домашні ковбаси, сальтисон, холодець, ікра рибна та т. п.), а також консервованих продуктів (овочі, м’ясо, риба, ікра та інші консерви), виготовлених в домашніх умовах;
– готових продуктів тваринного походження промислового виробництва – масла вершкового, сирів, ковбас, копчення тощо без наявності документів, що засвідчують їх якість та безпеку (копії сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації, копії документа виробника, що підтверджує належну якість товару, а також відповідних ветеринарно-санітарних документів);
– тварин, риб і рослин, занесених до Червоної Книги України, дикорослих рослин, у тому числі лікарських, польових квітів;
– зернових, круп’яних продуктів, забруднених насінням шкідливих бур’янів.
– тропічних фруктів та овочів без документів, що підтверджують джерело їх придбання та проходження фітосанітарного контролю.
12.5. Продукція тваринного і рослинного походження, яка не реалізована протягом робочого дня і яка не зберігалась в холодильних камерах ринків, наступного дня підлягає огляду та органолептичній оцінці спеціалістами державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, а при необхідності – додатковим лабораторним дослідженням.

13. Особливості торгівлі непродовольчими товарами

13.1. На ринках дозволяється продавати як нові непродовольчі товари, так і ті що були в користуванні, крім заборонених для продажу.
Продаж непродовольчих товарів здійснюється з додержанням Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, санітарних норм і правил, інших нормативно-правових актів, які регламентують торговельну діяльність та захист прав споживачів.
13.2. Окремі непродовольчі товари можна продавати на ринках тільки за умови:
– нові товари, які підлягають обов’язковій сертифікації, – наявність в документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар;
– предмети гігієни, санітарії, товари побутової хімії, іграшки для немовлят лише в індивідуальній споживчій тарі із зазначенням на ній необхідної для споживача інформації відповідно до чинного законодавства. На кожній іграшці або індивідуальній споживчій тарі повинна бути зазначена необхідна доступна, достовірна інформація відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів».
Перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою повітродувного устаткування;
– косметично-парфумерні вироби – при додержанні температурних режимів у місцях, не доступних попаданню прямих сонячних променів;
– побутові газові прилади, що були в користуванні (газові плити, газові котли, газові колонки і т.д.) – за наявності документів, що підтверджують їх придатність до подальшої експлуатації, які видані відповідними службами газового господарства;
– транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів та моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи мотоколяски і номерні агрегати до них) – при умові спеціально виділеного для них місця або при створенні спеціального ринку згідно з Правилами торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, затвердженими наказом Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України від 31.07.2002 № 228, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 № 681/6969;
– меблі, одяг і головні убори з натурального хутра, електропобутові і теле-, радіотовари – при умові розміщення в приміщеннях, пристосованих для торгівлі цими товарами. В експлуатаційних документах (інструкції з експлуатації, паспорті, етикетці, гарантійному талоні) нової побутової техніки продавцем обов’язково робиться відмітка про продаж;
– шкури цінних порід звірів, одяг і головні убори з них – відповідного їх маркування та наявності документів, підтверджуючих законність їх придбання;
– примірники аудіовізуальних творів і фонограм – через спеціалізовані підприємства торгівлі, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом товарів;
– ювелірні та інші вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння – при наявності ліцензії;
– пестициди і агрохімікати – при наявності ліцензії;
– ліки, лікарські рослини – при наявності ліцензії.
13.3. На ринках з продажу непродовольчих товарів дозволяється здійснювати торгівлю продовольчими товарами з додержанням вимог законодавства та Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами.
13.4. На ринку забороняється продавати:
– вогнепальну, газову, пневматичну, холодну зброю, бойові припаси та спеціальні засоби самооборони;
– готове армійське спорядження, а також тканини, які використовуються для його виробництва, інші товари військового асортименту, формене обмундирування;
– білизну зі штампом організацій та підприємств;
– наркотичні засоби;
– пальне для транспортних засобів, гас, мазут;
– балони із скрапленим газом;
– вироби піротехнічні побутові та вибухові засоби;
– порнографічні видання;
– заборонені знаряддя для знищення тварин.

14. Контроль за роботою ринків

14.1. Контроль за дотриманням цих Правил, вимог та норм, які регламентують торговельну діяльність, здійснюються контролюючими органами, а також посадовими особами органів місцевого самоврядування в межах наданих повноважень.
14.2. Контролюючі органи проводять перевірки діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на території ринку, відповідно до діючого законодавства.
14.3. Державні інспектори ветеринарної медицини мають право здійснювати державний ветеринарний контроль і нагляд за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію продукції та сировини тваринного і рослинного походження. Вони мають право забороняти реалізацію продукції тваринного, а також рослинного походження, обмежувати, забороняти чи припиняти діяльність суб’єктів господарювання у разі порушення ними ветеринарно-санітарних вимог, якщо такі можуть спричинити загрозу життю та здоров’ю людей.
14.4. На ринку ведеться журнал реєстрації перевірок установленого зразку, в якому всіма контролюючими органами, в обов’язковому порядку, вносяться записи про результати проведених перевірок.

15. Відповідальність адміністрації та продавців на ринках

15.1. Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть відповідальність згідно діючого законодавства.
15.2. Адміністрація ринку несе відповідальність за результати перевірок на ринку та на торговельних місцях (об’єктах), за неприйняття дієвих заходів щодо усунення виявлених порушень.
15.3. Адміністрація ринку несе відповідальність за не допущення продавцями порушень цих правил та інших нормативних документів в межах повноважень, наданих їй щодо контролю за їх дотриманням.
15.4. Лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи несе відповідальність за проведення експертизи, санітарне благополуччя та якість підконтрольних харчових продуктів, які реалізуються на ринку.
15.5. Продавці повинні дотримуватися вимог чинного законодавства щодо продажу товарів, на які запроваджено державне регулювання цін, і несуть відповідальність за їх порушення.
15.6. Посадові особи адміністрації ринку у разі відсутності затвердженого плану території ринку або, неналежних умов для провадження торговельної діяльності, визначених правилами торгівлі на ринках несуть адміністративну відповідальність в порядку визначеному законодавством.
16.У разі суспільної необхідності та зміни чинного законодавства вносити зміни у вищезгадані Правила.

фото ілюстративніВсі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.

Інструкція: "Як користуватися системою коментування"
 
 
 

Архіви

 
 

Партнери

 
 ЗЕОН член Партнерства За прозорі місцеві бюджети