Голова Здолбунівської РДА підписав План розбудови громадянського суспільства в районі

Голова Здолбунівської РДА Віталій Шуль, підписав План заходів із розвитку громадянського суспільства в районі на 2014 рік, який оприлюднений на сайті РДА. З ним ви можете ознайомитись нижче. Так як ЗС, засноване громадською організацію, тією самою, яка реально представляє громадянське суспільство в районі, то ми висловили своє ставлення до документа коментарями до нього. Самий короткий із них на прінт-скріні Плану.

ne virymo

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Здолбунівської районної
державної адміністрації
__________________ В.Шуль
« 03 » лютого 2014 року

 

План заходів
щодо реалізації в районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві


Розділ І. Реалізація Стратегії державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства

 

  1. Забезпечити надання фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, у тому числі, з додержанням Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».

Від ЗС: ПРОСИМО ОПЕРАТИВНО ОПУБЛІКУВАТИ (надати ЗС ми опублікуємо) інформацію про те скільки інститутів громадянського суспільства і які саме отримали подібну підтримку у 2013 році,  а також ПОРЯДОК написання і подачі заявок на ОТРИМАННЯ фінансування

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації,
виконавчі комітети місцевих рад.

Протягом року

2. Забезпечити надання фінансової підтримки за рахунок місцевих бюджетів громадським організаціям інвалідів та ветеранів, їх спілкам, молодіжним і дитячим громадським організаціям.

Від ЗС: ЯК БУДЕ відбуватись забезпечення надання фінансової підтримки, якщо в місцевому бюджеті ВЖЕ прийнятому не передбачені кошти на такі цілі? До яких місцевих рад і за якими правилами подавати заявки?

 

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, фінансове управління
райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації,
відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації,
служба у справах дітей райдержадміністрації, районний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
виконавчі комітети місцевих рад.

Протягом року

3. Здійснити аналіз практики діяльності виконавчих комітетів місцевих рад, відповідальних за зв’язки з громадськістю. Вжити додаткових заходів щодо вдосконалення їх діяльності, належного, в тому числі організаційно-технічного та кадрового забезпечення.

Виконавчі комітети місцевих рад.

До 15 грудня 2014 року

4. Забезпечити взаємодію з інститутами громадянського суспільства у питаннях поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя.

 Від ЗС: ВЖЕ як МИ поширюємо цю нетерпимість то можете до нас приходити на практику. Поділитесь із нами досвідом не корупційної добровільної передплати своєї партійної газети, роздачі гектарів землі, ремонту шкіл, харчування дітей у школах….

Структурні підрозділи райдержадміністрації,
виконавчі комітети місцевих рад.

Протягом року

5. Забезпечити реалізацію на районному рівні комплексних заходів правової освіти громадян, зокрема з метою популяризації серед населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства.

Управління юстиції в Здолбунівському районі,
виконавчі комітети місцевих рад.

Протягом року

 

Розділ ІІ. Формування громадянської культури
та підвищення рівня толерантності у суспільстві

 

  1. Здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу, а також роботу з підвищення рівня правової культури населення, а саме:забезпечувати оперативне інформування населення про результати роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади.

 

Від ЗС: ОПЕРАТИВНО?? ЗСіті із літа 2013 року намагається отримати інформацію про земельні ділянки, роздані гектарами головою Здолбунівської РДА В.Шулем, а віз і нині там, а точніше в українських судах

 

Територіальні органи міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, структурні підрозділи
райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад.

Постійно;

 

сприяти запровадженню рубрик у друкованих засобах масової інформації та Інтернет-ресурсах державних органів і громадських організацій, які сприятимуть веденню соціального діалогу.

 

Територіальні органи міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, структурні підрозділи
райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад.

Постійно;

виготовляти, поширювати та розміщувати соціальну рекламу, спрямовану на підвищення рівня толерантності у суспільстві.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні
органи міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, виконавчі комітети місцевих рад, районна редакція
газети «Нове життя» (за згодою).

Постійно;

проводити за участю представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства конференції, семінари, зустрічі, засідання за круглим столом з найважливіших питань суспільного життя, а також соціологічні опитування населення.

Від ЗС: Коли останній раз збиралась ГРОМАДСЬКА рада при Здолбунівській РДА? Скільки її пропозицій, якщо такі були чи пропозицій громадських організацій, висловлених в т.ч публічно, були прийняті і зреалізовані Здолбунівською РДА? Скільки раз і по яких питаннях, окрім відзначення державних свят РДА радилась із громадськістю і по яким питанням?

 Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, територіальні

органи міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, виконавчі комітети місцевих рад.

Щокварталу;

проводити моніторинг місцевих друкованих засобів масової інформації усіх форм власності з метою виявлення повідомлень, що можуть призвести до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та нетерпимості до особи, і за його результатами вживати необхідних заходів реагування.

Відділ інформаційного забезпечення та доступу до публічної
інформації апарату райдержадміністрації, управління юстиції
у Здолбунівському районі, виконавчі комітети місцевих рад.

Постійно;

проводити моніторинг відповідності рішень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (в частині делегованих повноважень органів виконавчої влади) вимогам законодавства у сфері дотримання прав і свобод людини.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації, управління
юстиції у Здолбунівському районі, виконавчі комітети місцевих рад.

Постійно;

організовувати та здійснювати заходи щодо патріотичного та правового виховання учнівської молоді, зокрема проводити дні та тижні правових знань.

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ у справах молоді
та спорту райдерж-адміністрації, управління юстиції
у Здолбунівському районі виконавчі виконавчі комітети місцевих рад.

Постійно

2. З метою налагодження соціального діалогу та активізації взаємодії з інститутами громадянського суспільства:

забезпечувати оперативний розгляд консультативно-дорадчими органами, утвореними при районній державній адміністрації питань, несвоєчасне вирішення яких може призвести до виникнення суспільної напруженості. За результатами такого розгляду вживати необхідних заходів.

Від ЗС: тут краще нехай Здолбунівська сотня самооборони і активісти Євромайдану прокоментують які заходи і до якого напруження вже призвели і хто від кого ховається і втікає.

Структурні підрозділи райдерж-адміністрації.

Постійно;

проводити зустрічі з представниками громадських організацій національних меншин з актуальних питань їх діяльності, а також консультації та зустрічі із представниками релігійних організацій щодо оптимізації роботи, спрямованої на виховання віруючих у дусі поваги до громадян, які не сповідують релігії, та до віруючих інших віросповідань.

 

Відділ інформаційного забезпечення та доступу до публічної
інформації апарату райдержадміністрації, відділ освіти
райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації,
виконавчі комітети місцевих рад.

Постійно

3. З метою забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації під час відзначення державних свят і пам’ятних дат, проведення інших масових заходів:

проводити напередодні відзначення державних свят і пам’ятних дат, інших масових заходів зустрічі посадових і службових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із представниками інститутів громадянського суспільства з метою прийняття за їх результатами звернень до населення щодо недопущення конфліктів під час відзначення державних свят і пам’ятних дат, проведення інших масових заходів.

Відділ інформаційного забезпечення та доступу до публічної
інформації апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи
райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад.

Постійно;

підтримувати ініціативи інститутів громадянського суспільства у проведенні заходів до днів національної культури, національних свят, а також культурно-мистецьких акцій, спрямованих на формування толерантності, поваги до культури, історії, звичаїв і традицій представників різних національностей.

Відділ інформаційного забезпечення та доступу до публічної
інформації апарату райдержадміністрації, відділ культури і
туризму, відділ освіти райдерж-адміністрації, відділ у справах
молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад.

Постійно

Керівник апарату адміністрації Ж.БатронаВсі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.

Інструкція: "Як користуватися системою коментування"
 
 
 

Архіви

 
 

Партнери

 
 ЗЕОН член Партнерства За прозорі місцеві бюджети