Докторська дисертація Президента

 

Володимир Яворiвський та Володимир Черняк ставлять пiд сумнiв факт написання докторської роботи Президентом України

Людей, якi переписують чужi науковi працi або, iншими словами, займаються плагiатом, в Європi не люблять. Особливо, якщо такi люди обiймають високi державнi посади, i раптом з'ясовується, що вони — плагiатори. Ось недавно саме через це подав у вiдставку президент Угорщини.

Його запiдозрили у плагiатi при написаннi докторської дисертацiї, який вiн вчинив ще 20 рокiв тому. А дещо ранiше з цiєї ж причини пiшов iз посади i мiнiстр оборони Нiмеччини Карл-Теодор цу Гуттенберг.

Тi факти привернули пильну увагу до наукових здобуткiв нашого глави держави.

В офiцiйнiй бiографiї Президента України стверджується, що вiн захистив дисертацiю на тему "Управлiння розвитком iнфраструктури великого промислового регiону" в Iнститутi економiко-правових дослiджень Нацiональної академiї наук.

Зокрема, письменник Володимир Яворiвський провiв iз цього приводу спецiальне дослiдження. Не залишила байдужим ця тема i доктора економiчних наук Володимира Черняка. Вiн свого часу особисто здобував науковий ступiнь (такий, як у Президента. — Авт.). А також чимало рокiв пропрацював завiдувачем вiддiлу Iнституту економiки тiєї ж НАН України, в однiй iз наукових установ якої начебто i "захистився" Вiктор Янукович.

То чи мiг справдi Вiктор Янукович сам написати i гiдно захистити докторську дисертацiю? Говоримо про це з Володимиром Яворiвським, народним депутатом (БЮТ) i письменником, та Володимиром Черняком, доктором економiчних наук, професором.

"Думаю, вiн свою дисертацiю навiть не читав"

— Чи справдi Вiктор Федорович, перебуваючи на державних посадах, мiг так плiдно займатися науковою дiяльнiстю?

В. Яворiвський: 

— Насправдi досить переглянути бiографiю Вiктора Януковича, аби зрозумiти, який iз нього доктор i академiк може бути. Усi свої дипломи — i Донецького полiтехнiчного iнституту 1980 року за  спецiальнiстю iнженер-механiк, i Української академiї зовнiшньої торгiвлi 2001-го за спецiальнiстю мiжнародне право — вiн отримав заочно.

Єдине мiсце, де Янукович навчався нiбито на стацiонарi, — це Єнакiєвський гiрничий технiкум. Закiнчив його 1973 року. Та й то спочатку Вiтю вiдрахували за участь у скоєннi злочину. Потiм якось поновився i закiнчив пiсля другої "вiдсидки". Правда, якiсть i справжнiсть навiть цього навчального процесу викликають великi сумнiви. Адже, як свiдчить бiографiя Президента, у 1972 -1973 роках (тобто пiсля другого виходу з тюрми i до закiнчення технiкуму) вiн працював автоелектриком. Отже, i технiкум у нього фактично заочний.

— А може, вiн самородок такий, тож i такої освiти вистачило, щоб докторську дисертацiю захистити?

В. Черняк: 

— Правдивi науковцi докторську пишуть 10 — 15 рокiв. Як виняток, окремi вундеркiнди можуть її зробити за вiсiм.

Офiцiйна бiографiя Януковича пафосно гласить: "Набутий досвiд управлiння дозволив Вiктору Януковичу стати визнаним органiзатором виробництва, вдало поєднати практичнi знання з науковим пiдходом до справи. Працюючи генеральним
директором Донецького обласного територiального об'єднання автомобiльного транспорту, вiн, спираючись на власний досвiд, захистив кандидатську дисертацiю, присвячену актуальним аспектам регiонального розвитку економiки. Цiй дуже важливiй для держави проблемi була присвячена i докторська дисертацiя Вiктора Януковича, яку вiн захистив у 2000 роцi".

— А що у цьому пiдозрiлого?

— Ми бачимо — кандидатську вiн захистив десь мiж вереснем 1994-го i серпнем 1996 рокiв, адже саме в цей час працював гендиректором згаданого об'єднання автомобiльного транспорту "Донецькавтотранс", — каже далi Володимир Черняк,
доктор економiчних наук, професор. Чи в Українi справдi хтось вважає, що у нас люди, очолюючи великi пiдприємства, знаходять час на самостiйне написання кандидатських "без вiдриву вiд виробництва"?

Пiсля цього кар'єрнi здобутки Януковича вiльного часу йому недодали. Серпень — вересень 1996 року — заступник голови Донецької облдержадмiнiстрацiї, вересень 1996-го — травень 1997 року — 1-й заступник голови облдержадмiнiстрацiї, а з 14 травня 1997-го по 21 листопада 2002-го — вже голова Донецької ОДА.

Докторська ж, нагадаю, захищена 2000 року, а до того, як я вже зазначив, фаховий науковець у постiйних трудах пише її з десяток рокiв. От тiльки в Януковича того часу не було — з моменту нiбито захисту кандидатської минуло тiльки 4 — 5 рокiв, як зрозумiло з його бiографiї! А потiм вiн, як бачимо, був зайнятий безперервним "лiктьовими" боями iз конкурентами на владнiй драбинi Донеччини i ще ж якось працював на займаних посадах. Докторську захищав, уже три роки працюючи на найвiдповiдальнiшiй посадi регiону.

Але якщо ви думає, що це все, то помиляєтеся. Iз 14 травня 1999 року губернатор Янукович "сплавив" голову облради Пономарьова у вiдставку "за станом здоров'я" i сам очолив обласну раду на найближчi два роки, до травня 2001-го. Тобто вiн
поєднує двi найвищi посади виконавчої та представницької влади у руках, ще й пишне наукову працю? Убийте, не повiрю.

— Вважаєте, що це неможливо?

— Скажу прямо: вчорашньому студентовi-заочнику Януковичу вдалося таке, що було  не пiд силу жодному зi знаних мною найсвiтлiших умiв української науки… Жоден серйозний науковець нiколи не визнає цей абсурд правдою.

I мало не забув… Саме в цей час Янукович ще й здобуває другу вищу освiти в Українськiй академiї зовнiшньої торгiвлi. 2001-го вiн "закiнчив" її i стає магiстром мiжнародного права. Це вже фантастика!

— Але як, у такому разi, людинi iз двома судимостями та "умовно" закiнченим технiкумом вдалось в умовах Радянського Союзу зробити дуже гарну кар'єру?

В. Яворiвський: — Я займався цим питанням i виявив справдi чимало цiкавого. Адже вiд 1973-го до 1976 року, тобто всього за три роки пiсля закiнчення технiкуму, двiчi судимий на той час Вiктор Янукович примудрився стати директором автобази у Донецьку. Трохи бiльше нiж за десять рокiв, у 1987-му, вiн уже заступник директора з автотранспорту дирекцiї матерiально-технiчного забезпечення та транспорту Донецького державного виробничого об'єднання вугiльної промисловостi. А з травня 1989-го — спочатку виконувач обов'язкiв директора, а згодом i директор ВО "Донбастрансремонт".  Пiсля того вiн очолив
об'єднання промислового транспорту вугiльної промисловостi "Укрвуглепромтранс"…

Тодi так не бувало!

— Знаєте, як це пояснити?

В. Яворiвський: — Дехто пояснює такий ривок нiбито дружбою батька Вiктора Федоровича з космонавтом Георгiєм Береговим. На той час космонавти справдi мали великий вплив, але сумнiвно, що рiч лише в цiй дружбi.

На iнше, логiчнiше пояснення наштовхує поїздка Януковича у 70-х для участi в авторалi у Монте-Карло (якщо, звiсно, Янукович цього не вигадав, бо принаймнi у 1974 роцi, про який була мова, ралi там скасували). У радянськi часи двiчi судженiй людтинi покинути межi країни було просто нереально. А з'їздити не у "соцiалiстичну", а в "капiталiстичну" країну було надзвичайно важко i звичайному законослухняному громадянину.

Не я єдиний, аналiзуючи дивовижну бiографiю Януковича у радянський перiод, дiйшов висновку, що тiльки згода стати агентом КДБ пiд час вiдсидки могла вiдчинити перед двiчi судженим i аж нiяк не "медалiстом" (у школi) дверi не тiльки технiкуму, звiдки його вигнали, а й вузу — Донецького полiтеху. I тiльки на таке пояснення "струнко" стає i подальше скасування одночасно двох вирокiв (рiзних рокiв i за рiзнi кримiнальнi дiяння!), i геть нетипова для рецидивiста кар'єра в радянський перiод.

— Де можуть бути документи, що пiдверджують таку спiвпрацю, якщо вона була?

В. Яворiвський: — Якщо такi зв'язки були, то документи про них вивезли до Москви. Отож там, найiмовiрнiше, i нинi мають компромат на Вiктора Федоровича.

— Чи можна юридично довести те, що Президент став доктором з порушенням процедури?

В. Яворiвський: —  На жаль, це нереально сьогоднi. Бо хто це дослiджуватиме? Його "пiдручнi" керiвники Генпрокуратури та СБУ? Вiн скрiзь поставив своїх людей.

Iрина КОВАЛЕНКОВсі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.

Інструкція: "Як користуватися системою коментування"
 
 
 

Архіви

 
 

Партнери

 
 ЗЕОН член Партнерства За прозорі місцеві бюджети