Бюджет 2017 і програма благоустрою Здолбунова

У К Р А Ї Н А

Здолбунівська міська рада Рівненської області

сьоме скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  28 грудня  2016 року                                                               № 308

 

Про міський бюджет на 2017 рік

 

Керуючись пунктом 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, рішенням виконавчого комітету від 28 грудня 2016 року №  “Про проект міського бюджету на 2017 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити на 2017 рік:

–  доходи міського бюджету у сумі 37 637 000 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 35 644 000 грн., доходи спеціального фонду  міського  бюджету 1 993 000 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

–  видатки міського бюджету у сумі 37 637 000 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 27 907 000 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету у сумі 9 730 000 грн., в т.ч. видатки бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету у сумі 7 737 000 грн.;

профіцит  загального фонду міського бюджету 7 737 000 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 7 737 000 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2017 рік по загальному фонду 27 907 000 грн. та спеціальному фонду 9 730 000 грн., в тому числі бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету у сумі 7 737 000 грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі  5 100 гривень.
 1. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.
 1. Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 100 000 гривень.
 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню.
 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 15 460 000 грн.  згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 1. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
 1. Доручити виконавчому комітету міської ради затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених на 2017 рік. Керівникам бюджетних установ забезпечити споживання бюджетними установами електроенергії, теплової енергії, води та водовідведення, природного газу в межах затверджених лімітів.
 1. Надати право виконавчому комітету міської ради в процесі виконання міського бюджету:

– приймати рішення щодо можливості попередньої оплати при здійсненні процедури закупівлі робіт,

– здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

– при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету;

– в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами з послідуючим затвердженням міською радою.

 1. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 1. 13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, податкової політики та реалізації державної регуляторної політики (голова Броніч А.Й.)

                                                                                                                                                                                                       Додаток 1 до рішення

                                                                                                                                                                  міської ради

від 28.12.2016 року №309

ПРОГРАМА

благоустрою міста  Здолбунів  на 2017 рік

 Мета програми :

Метою Програми є забезпечення утримання в задовільному технічному та естетичному стані об’єктів та елементів благоустрою міста Здолбунів (скверів, парків,  доріг,  мережі вуличного освітлення та зливової каналізації , пляжів, кладовищ, сміттєзвалища, прибудинкових територій, контейнерних площадок, пам’ятників та обелісків). Забезпечення виконання робіт по озелененню міста, встановленню дорожніх знаків, нанесенню дорожньої розмітки, обслуговування світлофору, встановлення новорічної ялинки, зрізці аварійних дерев, стерилізації безпритульних тварин. Також метою програми є проведення капітальних ремонтів на об’єктах мережі вуличного освітлення, зливової каналізації, дорожньо- транспортної мережі та інших об’єктах благоустрою міста.

 1. Заходи по реалізації програми:

Програмою визначений перелік об’єктів та елементів благоустрою на

які виділяються кошти для проведення поточного та капітального

ремонту  протягом 2017 року.

     В програмі передбачено виділення коштів на оплату за використання

     електроенергії для освітлення вулиць, скверів та парків на оплату робіт

     по встановленню новорічної ялинки, стерилізації тварин, транспортних

     послуг, послуг по обслуговуванню світлофору , нанесенню дорожньої

     розмітки, встановленню дорожніх знаків.

Передбачено виділення коштів на утримання КП « Здолбунівське» та групи благоустрою, що виконують  комплекс робіт по обслуговуванню міста, на оплату послуг з санітарної очистки міста та поховання одиноких громадян.

 1. Головним розпорядником коштів для здійснення програми є Здолбунівська міська рада
 2. Джерело фінансування – міський бюджет .
 3. Очікувані результати :

Виконання Програми дасть змогу забезпечити утримання в належному санітарно-епідеміологічному та екологічному стані переважної більшості об’єктів благоустрою міста Здолбунів в 201 році. Завдяки виконанню програми на краще зміниться естетичний ,  санітарний стан міста та покращиться якість  відпочинку жителів та гостей міста Здолбунів .

 

КОШТОРИС ПРОГРАМИ

благоустрою міста Здолбунів на 2017 рік

П/П

Що потрібно зробити Вартість в тис грн.       Виконавець

програми

Розділ 1 Обслуговування міста Здолбунів в 2017 році  

 

1 Комунальне обслуговування міста оплата праці працівників,придбання матеріалів , оплата послуг , (крім комунальних) комунальні послуги та інше): 3420.0 КП Здолбунівське
1.1 Експлуатаційне утримання доріг міста двірниками, технічне обслуговування вуличного освітлення оплата праці працівників,придбання матеріалів , оплата послуг , (крім комунальних) комунальні послуги та інше): 2600.0 КП Здолбунівське
1.2 Оплата за електроенергію по вуличному освітленню 500.0 КП Здолбунівське
1.3 Зимове утримання доріг :

– придбання паливно – мастильних та інших матеріалів,

– запчастин до транспортних засобів,

– сіль, пісок

– оплата транспортних послуг

320 .0

140 .0

30.0

100.0

50.0

КП Здолбунівське
2 Утримання світлофорного об’єкту по вул.Шкільній 28.0 КП Здолбунівське
3 Ремонт,  придбання дорожніх знаків та пристроїв примусового зниження швидкості 50.0 КП Здолбунівське
4 Нанесення дорожньої розмітки 98.0 КП Здолбунівське
5 Зріз аварійних дерев та обрізка дерев по місту 20.0 КП Здолбунівське
6 Послуги по чистці зливової каналізації 40.0 КП Здолбунівське
7 Поточний ремонт контейнерних площадок 10.0 КП Здолбунівське
8 Відсипка та планування вулиць: провулок Комунальний,  нові сектори кладовища по вулиці Коперніка, територія ринку с/г продукції по вулиці 8 Березня, провулок Миру, частково Паркова,  Сонячна 25.0 КП Здолбунівське
9 Монтаж  та демонтаж Новорічної ялинки 2016-17 року 22.0 КП Здолбунівське
10 Поточний ремонт ігрового, спортивного  та іншого обладнання в парках, скверах, ігрових майданчиках, пляжах та вулицях міста 20.0 КП Здолбунівське
11 Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста 910.0 КП Здолбунівське
11.1 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Г.Мазепи в м.Здолбунів 20.0 КП Здолбунівське
11.2 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. С.Бандери в м.Здолбунів 10.0 КП Здолбунівське
11.3 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Зеленій м.Здолбунів 40.0 КП Здолбунівське
11.4 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Базарній в м. Здолбунів 30.0 КП Здолбунівське
11.5 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Франка в м.Здолбунів 10.0 КП Здолбунівське
11.6 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Василя Жука в м.Здолбунів 5.0 КП Здолбунівське
11.7 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Парковій в м.Здолбунів 20.0 КП Здолбунівське
11.8 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. С.Наливайка в м.Здолбунів 40.0 КП Здолбунівське
11.9 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Ясній в м.Здолбунів 10.0 КП Здолбунівське
11.10 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Незалежності в  м.Здолбунів 25. 0 КП Здолбунівське
11.11 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Миру в  м.Здолбунів 10.0 КП Здолбунівське
11.12 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Шевченка в м.Здолбунів 20.0 КП Здолбунівське
11.13 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Віли,1в м.Здолбунів 5.0 КП Здолбунівське
11.14 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Фабричній в м.Здолбунів 35.0 КП Здолбунівське
11.15 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Шкільній в м.Здолбунів 20.0 КП Здолбунівське
11.16 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Грушевського в м.Здолбунів 20.0 КП Здолбунівське
11.17 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Новій в м.Здолбунів 10.0 КП Здолбунівське
11.18 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Пушкіна в м.Здолбунів 20.0 КП Здолбунівське
11.19 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Драгоманова в м.Здолбунів 5.0 КП Здолбунівське
11.20 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. 8 Березня в м.Здолбунів 15.0 КП Здолбунівське
11.21 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Л.Українки в м.Здолбунів 30.0 КП Здолбунівське
11.22 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул.Яворницького в м.Здолбунів 40.0 КП Здолбунівське
11.23 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул.Старицького в м.Здолбунів 10.0 КП Здолбунівське
11.24 Поточний ремонт дорожнього покриття по пров.Старицького в м.Здолбунів 5.0 КП Здолбунівське
11.25 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул.Пирогова в м.Здолбунів 25.0 КП Здолбунівське
11.26 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Котляревського в м.Здолбунів 20.0 КП Здолбунівське
11.27 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул.Фестивальній в м.Здолбунів  5.0 КП Здолбунівське
11.28 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул.Заводській в м.Здолбунів 20.0 КП Здолбунівське
11.29 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Старомильська в м.Здолбунів 10.0 КП Здолбунівське
11.30 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. І.Гончара в м.Здолбунів 40.0 КП Здолбунівське
11.31 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Міцкевича  в м.Здолбунів 10.0 КП Здолбунівське
11.32 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Садовій м.Здолбунів 10.0 КП Здолбунівське
11.33 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Шалом Алейхема в м.Здолбунів 20.0 КП Здолбунівське
11.34 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Кн.Володимира в м.Здолбунів 20.0
11.35 Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до будинків по вул.Шкільній,17-19 в м.Здолбунів 30.0 КП Здолбунівське
11.36 Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до будинків по вул. Чубинського,14а в м.Здолбунів 20.0 КП Здолбунівське
11.37 Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до ДНЗ “ Усмішка”  від вул.Лесі Українки в м.Здолбунів 35.0 КП Здолбунівське
11.38 Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до будинку по вул.Шкільна,38 в м.Здолбунів 30.0 КП Здолбунівське
11.39 Поточний ремонт дорожнього покриття провулку Огієнка( біля храму) в м.Здолбунів 60.0 КП Здолбунівське
11.40 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лермонтова в м.Здолбунів 100.0 КП Здолбунівське
12 Поточний ремонт пішохідних доріжок в м.Здолбунів  180.0
12.1 Поточний ремонт пішохідної доріжки по вул. Шкільній ( від ЗОШ№№4 до Шкільної 15) в м.Здолбунів 40.0 КП Здолбунівське
12.2 Поточний ремонт пішохідної доріжки по вул. Ясній ( біля музшколи) в м.Здолбунів 30.0 КП Здолбунівське
12.3 Поточний ремонт пішохідної доріжки по вул. Незалежності ( від вул. Фабричної) в м.Здолбунів 70.0 КП Здолбунівське
12.4 Поточний ремонт пішохідної доріжки по вул. Пушкіна ( біля музшколи) в м.Здолбунів 30.0 КП Здолбунівське
12.5 Поточний ремонт пішохідної доріжки по вул. Шевченка ( від гідропарку до Шевченка 200) в м.Здолбунів 10.0 КП Здолбунівське
13 Оплата  за лівневі стоки 30.0 КП Здолбунівське
14  Поточний ремонт пам’ятників 10.0 КП Здолбунівське
15 Утримання групи благоустрою при міськвиконкомі: 757.0 Міська рада
15.1 Заробітна плата та нарахування на заробітну плату, в т.ч. за стерилізацію безпритульних тварин 580.0
15.2 Матеріали та запчастини  до транспортних засобів 30.0
15.3  Дизпаливо а та бензин 147.0
16 Саночистка ( вивіз сміття з контейнерів в місцях громадського користування)  20.0 Міська рада
17 Транспортні послуги з навантаження та перевезення вантажу 10.0 Міська рада
18  Поховання невідомих громадян та одиноких жителів міста 8.0 Міська рада
19 Озеленення міста ( придбання квітів)  40.0 Міська рада
20 Послуги з лабораторних досліджень води і грунту на відкритих водоймах міста Здолбунів 2.0 Міська рада
21 Послуги з очищення прибережної смуги озера на гідропарку в м.Здолбунів 100.0 КП Здолбунівське
22 Послуги по виконанню передпроектних робіт по будівництву інженерних мереж в масиві забудови для участників АТО в по вул.Коперніка м. Здолбунів Рівненської області 40.0 КП Здолбунівське
Всього по розділу 1 5 840.0
Розділ 2 .

Капітальний ремонт дорожнього покриття та вуличного освітлення в м. Здолбунів

1 Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Стуса в м. Здолбунів( в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 1000.0 КП Здолбунівське
2 Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Яворницького ( від вул. Полярної до вул. Приходька) в м.Здолбунів ( в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)  600.0 КП Здолбунівське
3 Капітальний ремонт дорожнього покриття  проїзду від вул. Шкільної до ДНЗ « Усмішка» в  м. Здолбунів ( в т.ч. проектно-кошторисна документація)  400.0 КП Здолбунівське
4  Субвенція обласному бюджету на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шкільна з транспортною розв’язкою на перехресті вулиць Шевченка, Шкільна та Паркова в м. Здолбунів  400.0 КП Здолбунівське
5 Капітальний ремонт частини пішохідної доріжки по вул. Шевченка ( від вулиці 8 Березня до вул. Грушевського) в м.Здолбунів в т.ч. проектно-кошторисна документація  400.0 КП Здолбунівське
6 Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вулицях Г.Мазепи-Базарній та частини дорожнього покриття по вул. С.Наливайка в м.Здолбунів в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації 1 000. 0 КП Здолбунівське
7 Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Базарній- Гетьмана Мазепи- Фабричній в м.Здолбунів ( в т.ч. проектно-кошторисна документація)  80.0 КП Здолбунівське
8 Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Герцена- Старицького- провулку Старицького в м.Здолбунів ( в т.ч. проектно- кошторисна документація)  70.0 КП Здолбунівське
9 Виготовлення проектно- кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття  по вулиці Шевченка від будинку № 238д до будинку № 264а  в м.Здолбунів  60.0 КП Здолбунівське
10 Виготовлення проектно- кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття  по вулиці  О.Кобилянської – Чайковського ( в т.ч.  проектно-кошторисна документація)  50.0 КП Здолбунівське
11 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Залізничній в м.Здолбунів  40.0 КП Здолбунівське
12 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Толстого в м.Здолбунів  30.0 КП Здолбунівське
13 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт центральної дороги на кладовищі по вул.Коперніка в м.Здолбунів  30.0 КП Здолбунівське
Всього по розділу 2 4 160.0
Всього по програмі  10 000.0

 

Секретар ради                                                    Капітула В.В.

 Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.

Інструкція: "Як користуватися системою коментування"
 
 
 

Архіви

 
 

Партнери

 
 ЗЕОН член Партнерства За прозорі місцеві бюджети