Будеразька риба просить про примирення

риба в будеражіВ останній публікації  із серії мокрих справ на Будеразькому ставку, ми зупинились на тому, що було би добре мати публічну карту-схему території ставка із відповідними позначеннями Що і ДЕ можна робити, а також запитувались чому досі не внесені зміни до договору оренди ставка згідно із новими законодавчими змінами 2013 року. На нашу думку, це значно пришвидшило би пошук компромісу з питання використання цього ставу. І тільки компроміс може спасти став, дисциплінувати поведінку орендарів, підвищити громадський контроль над санітарним станом навколо та відновити права селян на право користування водним обєктом у визначених законодавством межах.

На минулому тижні у селі збиралась громада і купа чиновників різного калібру які думали що будуть шукати шляхи виходу із ситуації та емоції не дозволили це зробити. Вчора 06.08 те ж саме пробували зробити на прийомі в РОДА і теж не дуже вийшло. Тому цією публікацією ставимо собі за мету дати відповіді на два запитання:

1)законна сторона оренди ставка та права мешканців прилеглої громади

2)хто і які кроки до пошуку компромісу зробив за цей час у «мокрій Будеразькій справі»

 Почнемо з першого. Законодавство. Водний кодекс. Все важливе виділяємо жирним. Але читати потрібно все разом тоді складеться повне уявлення про норму Закону, і самі ці статті зазнали суттєвих змін тому слідкуємо уважно.

 Стаття 47. Право загального водокористування

 Загальне  водокористування  здійснюється   громадянами    для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без застосування споруд або  технічних  пристроїв  та  з  криниць) безкоштовно, без закріплення водних об’єктів за  окремими  особами та без надання відповідних дозволів. З   метою   охорони   життя   і  здоров’я  громадян,  охорони навколишнього   природного  середовища  та  з  інших  передбачених законодавством   підстав   районні   і  міські  ради  за  поданням центрального   органу   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну політику  у  сфері  розвитку  водного  господарства,  центрального органу  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері санітарного  та  епідемічного  благополуччя  населення,  обласних, Київської,   Севастопольської   міських  державних  адміністрацій, органу  виконавчої  влади  Автономної  Республіки  Крим  з  питань охорони  навколишнього  природного  середовища  та інших державних органів  встановлюють місця, де забороняється купання, плавання на човнах,  забір  води  для  питних  або  побутових  потреб, водопій тварин,  а  також  за  певних  підстав  визначають  інші умови, що обмежують    загальне   водокористування   на   водних   об’єктах,
розташованих на їх території.
Місцеві    ради   зобов’язані   повідомляти   населення   про встановлені ними правила, що обмежують загальне водокористування.

На    водних    об’єктах,    наданих   в   оренду,   загальне водокористування  допускається    на    умовах,    встановлених водокористувачем,  за  погодженням  з  органом,  який надав водний об’єкт в оренду.

(Це якраз наш випадок. Орендатор п.Стасюк має погодити умови обмеження водокористування із Рівненської ОДА т.то її відповідним підрозділом – прим.ЗС)

Водокористувач,  який  узяв  водний  об’єкт у користування на умовах  оренди,  зобов’язаний  доводити  до відома населення умови  водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об’єкті, наданому в оренду.

Якщо  водокористувачем  або  відповідною радою не встановлено таких  умов,  загальне  водокористування визнається дозволеним без обмежень.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80/page2

Стаття 51 (цю статтю чомусь не заслужено обходять увагою ті, хто прагне користуватись всім і вся, що є на ставку і причому безкоштовно – прим.ЗС) Водні  об’єкти  надаються в користування на умовах оренди без обмеження   права   загального  водокористування,  крім  випадків, визначених законом.

Орендарі  водного  об’єкта  зобов’язані передбачити місця для безоплатного    забезпечення    права    громадян    на   загальне водокористування  (купання,  плавання  на  човнах,  любительське і спортивне рибальство тощо).

При  визначенні  таких  місць  перевага  надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.

У  межах  населених пунктів забороняється обмеження будь-яких видів   загального  водокористування,  крім  випадків,  визначених законом.

Заборона   загального   водокористування  водними  об’єктами, наданими   в  користування  на  умовах  оренди,  та  їх  нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди. (ось єдина підстава-ЗС)

Тепер розшифровуємо у зрозумілій послідовності те що маємо в законодавстві і наданих ЗС документації:

 1. 24 липня укладено додаткову угоду між орендарем і орендодавцем, яким відтепер є департамент екології та природніх ресурсів Рівненської ОДА. Цей додаток є невід’ємним доповненням до договору, який підписувала Здолбунівська РДА. Чому саме відділ ОДА, а раніше РДА підписували дані договора, угоди? Тому, що ставок знаходиться ЗА МЕЖАМИ села Будераж. В новому додатку суттєво збільшена плата  за використання водного об’єкта та дано чітке трактування, що загальне водокористування на об’єкті є ОБМЕЖЕНИМ, що і передбачено в ст.47 ВКУ, а також 51 ст.ВКУ оскільки став ЗА межами населеного пункту..будераж_доки (1)
 2. Дане обмеження узгоджено із тією ж ОДА і відмічено на схемі загального водокористування на ставі, що і передбачено ст.47,51 ВКУ. Причому місця ці безкоштовні.
 3. будераж_доки (2) погодження будераж
 4. Дана інформація про місця загального користування та обмеження орендар повинен довести до населення. Орендар передав копії даних документів до сільської ради с.Будераж, а також вони оприлюднюються сьогодні через сайт ЗС. Настійливо рекомендуємо орендарю зробити кольорову схему загального водокористування та обмежень при в’їзді до ставка.
 5. Ставок взятий в оренду для риборозведення, тому обмеження щодо любительського та спортивного рибальства стосуються лише території де її можна здійснювати та видів риб які можна відловлювати (аборигенні), ні пляжів для купання ні станцій для плавання на човнах договір оренди не передбачають, а отже орендар не несе відповідальності за самовільне купання, яке де-факто орендар не забороняє, у ставі.

Щодо кроків назустріч для зняття соціальної напруги у селі та навколо ставу.

Зі сторони орендаря, в т.ч після публікацій ЗС, зроблено наступні кроки:

 1. Виготовлено новий паспорт водного об’єкту.
 2. Підписана додаткова угода між ОДА і орендарем, яка роз’яснює обмеження водокористування та збільшує орендну плату за оренду.
 3. Узгоджені обмеження водокористування із ОДА.
 4. Розроблена і узгоджена із ОДА схема загального водокористування.
 5. Надані громадськості і ЗС всі наявні документи для ознайомлення в т.ч і щодо зариблення (включно із відео)

візит до РОДА (6)Зі сторони районної  та обласної влади:

 1. Була невдала спроба організації зборів села на якій не вдалося всім сторонам спокійно висловити свою позицію і почути інших.
 2. Реагування на скарги як зі сторони жителів так і орендаря і перенаправлення їх до правоохоронних органів
 3. РОДА обіцяно протягом 30 днів вивчити ситуацію

Зі сторони ініціативної групи і п.Дмитрука:

 1. Участь у зборах села і продовження звинувачень без відповіді на запитання, а ЯК НА ВАШУ думку має виглядати порядок і законність на ставку.
 2. Участь на сесіях Здолбунівської райради і звинувачення всіх від орендаря до міліціонерів у всьому, що на думку п.Дмитрука йому не подобається.
 3. Участь у зустрічі в РОДА і продовження звинувачень, без конструктивних пропозицій врегулювання конфлікту, окрім як розірвати договір орендидмитрук (1)

Зі сторони мешканців с.Будераж:

 1. Частина підписалась на одних заявах про які хтось думав, що то в прокуратуру, а хтось що то за створення рибальського товариства
 2. Частина підписалась на підтримку орендаря
 3. Частина (жіноча здебільшого) сказала, що рибу взагалі не ловить, а от отримувати її після вилову орендарем любить

Хто і що зробив для пошуку компромісу оцінювати вам, проте є ще щось що може наблизити сторони  до порозуміння:

 1. Намалювати і вивісити схему де і що можна робити на ставку
 2. Від громади обрати ініціативну невелику групу, яка буде контролювати зариблення і вилов риби, дотримання екологічних і санітарних норм на ставку (без втручання у господарську діяльність підприємця)
 3. Орендарю не відмовлятись від допомоги жителям села в т.ч рибою одиноким, інвалідам, багатодітним, соціально незахищеним
 4. Правоохоронним та іншим контролюючим органам дати чіткі і однозначні, публічні відповіді щодо того чи здійснюється браконєрство на ставі, чи є факт погроз і насильства, чи пошкоджені і ким берега ставу чи будуються і ким будинки і споруди біля ставу. Які вжиті заходи і як виправлено ситуацію в разі якщо такі факти мають місце (навіть якщо будівництво веде колишній високопосадовець обласної міліції).
 5. Роль сільського голови явно недостатня. п.Баранову потрібно взяти на себе ініціативу у своїй громаді. Чесно розібратись у підводних течіях навколо ставка і суспільні інтереси поставити вище  всіх інших.

Все вищевикладене суб’єктивна думка автора матеріалу, яка ґрунтується на вивчених документах, ознайомленні із законодавством та огляді місця подій на власні очі. Також автор ознайомлений із рішеннями Здолбунівського райсуду про крадіжку риби із ставу, із заявами та діями міліції щодо реагування на події, думкою громадян, з якими вдалось поспілкуватись. А ще є інформація щодо покинутих ставків орендарями через протидію громади та їх нинішню долю.

 Яка мета бунту? Прогнати підприємця, виловити всю рибу за місяць і шукати наступну жертву?

Чи спроможна громада зариблювати став, підгодовувати рибу, забезпечити вилов і продаж? Готові? Вперед, каже сільський голова, що у Будеражі є ще дві ВІЛЬНІ водойми. Організовуйтесь і покажіть результат. До речі, можете там же і поекспериментувати із вільним водокористуванням і виловом риби на території всієї водойми :)

Будеразька риба просить про примирення усіх сторін. Сама сказати не може, тому через ЗС просила всім передати. Компроміс-єдиний варіант вирішення будеразького питання

Микола ОрловВсі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.

Інструкція: "Як користуватися системою коментування"
 
 
 

Архіви

 
 

Партнери

 
 ЗЕОН член Партнерства За прозорі місцеві бюджети