Аналіз бюджету Здолбунова: 1 квартал 2016го, доходи

Бюджет має бути зрозумілий, читаємий, аналізуємий, доступний – таке гасло тримає Аналітичний центр розвитку міста ЗЕОН і вже тривалий час публікує, розяснює, консультує з бюджетної тематики своїх читачів, відвідувачів, партнерів і пересічних мешканців просто на вулицях міста. Сьогодні два інтерна програми стажування в органах влади та учасники проекту “Доступно про місцеві бюджети” пропонують вашій увазі невеличкий візуалізований аналіз дохідної частини бюджету Здолбунова за 1 квартал 2016 року.

Аналіз інформації про виконання доходів загального фонду Здолбунівського міського бюджету за 1 квартал 2016 року

Код доходів Назва доходів План на 2016 рік План на 1 квартал 2016 року Виконання за 1 квартал 2016 року % виконання
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 1 000 1 000 9 792 979,2
11023200 Авансові внески з податку на прибуток підприємств  та фінансових установ комунальної власності
13030200 Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 12 200 3 050 5 675
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 712 000 1 304 382 1 150 951 88,2
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 11 300 4 300 437 10,2
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 310 000 77 800 84 152 108,2
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1 810 000 452 800 648 853 143,3
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 480 000 373 000 577 253 154,8
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 125 000 31 400 26 939 85,8
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 212 000 53 600 64 119 119,6
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 75 000 18 750 0,0
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 62 500 15 628 18 750 120,0
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 300
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
18050000 Єдиний податок 4 659 000 1 164 980 1 209 752 103,8
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 8 750 2 270 18 365 809,0
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 120 000 30 000 37 118
22090000 Державне мито 30 300 7 800 8 275 106,1
24060300 Інші надходження 2 960
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 586
  Разом: 12 629 050 3 540 760 3 863 075 109,1
41035003 Інші субвенції 12 560 445 5 038 198 5 038 198 100,0
  Всього 25 189 495 8 578 958 8 901 273 103,8

Протягом 1 кварталу 2016 до загального фонду Здолбунівського міського бюджету надійшло 8 901 273 грн., що становить 103,8 відсотка до запланованого, або на 322 315 грн. більше затверджених з урахуванням змін планових показників.

Забезпечено виконання по 18-х запланованих джерелах надходжень до бюджету міста. 3 джерела доходу: Авансові внески з податку на прибуток підприємств  та фінансових установ комунальної власності, Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності  та Транспортний податок з фізичних осіб у таблиці не відображені, тому можна стверджувати, що поки вони не виконані.

Із 21 статті доходів загального фонду 14 перевищили заплановані показники.

3 статті доходів загального фонду, які зазначались вище у таблиці не відображені.

3 статті доходів загального фонду, а саме Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості, Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та Земельний податок з фізичних осіб виконані нижче від запланованих на 1 квартал 2016 року показників.

Стаття доходу загального фонду під назвою «Інші субвенції» отримана в повному обсязі в сумі 5 038 198 гривень.

Аналізуючи інформацію про виконання доходів загального фонду Здолбунівського міського бюджету за 1 квартал 2016 року, буде доречним розглянути кожну статтю доходу окремо та визначити відсоткові показники її виконання.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності входить до другого кошику доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких міська ради, зараховується у розмірі 100 % відповідно до міського бюджету.

За Податком на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності до бюджету надійшло 9 792 грн., що становить 979,2 відсотка до запланованого.1

За статтею доходу Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення до міського бюджету надійшло 5 675 грн., що становить 186 відсотків від запланованого2

Стаття доходу Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є однією з найбільших у міському бюджеті, відповідно за якою до бюджету надійшло 1 150 951 грн., що становить 88,2 відсотка від запланованого. Зважаючи на досить високі цифри та значну частку в обсязі всього міського бюджету, дана стаття доходу потребує більш пильного контролю за виконанням. Дана стаття складає 29,79 відсотки від загальної кількості доходів, не враховуючи статтю «Інші субвенції».3

За статтею доходу Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості до міського бюджету надійшло 437 грн., що становить всього 10,2 відсотки від запланованого. Потрібно покращувати ситуацію із виконанням показників по даній статті у наступних кварталах.4

За статтею доходу Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості до міського бюджету надійшло 84 152 грн., що становить 108,2 відсотки від запланованого.5

За статтею доходу Земельний податок з юридичних осіб  до міського бюджету надійшло 648 853 грн., що становить 143,3 відсотки від запланованого.6

За статтею доходу Орендна плата з юридичних осіб до міського бюджету надійшло 577 253 грн., що становить 154,8 відсотки від запланованого.7

За статтею доходу Земельний податок з фізичних осіб до міського бюджету надійшло 26 939 грн., що становить 85,8 відсотків від запланованого. Дана стаття доходу відносить до тих, які не виконали запланованих показників. У подальшому на їх виконання потрібно звернути посилену увагу.8

За статтею доходу Орендна плата з фізичних осіб до міського бюджету надійшло 64 119 грн., що становить 119,6 відсотків від запланованого.

9

За статтею доходу Транспортний податок з фізичних осіб до міського бюджету не надійшло жодних надходжень, принаймні так відображено у таблиці, яка є Додатком до рішення Здолбунівської міської ради від 08.06.2016 року № 131.10

За статтею доходу Транспортний податок з юридичних осіб  до міського бюджету надійшло 18 750 грн., що становить 120 відсотків від запланованого.

11

За статтею доходу Туристичний збір, сплачений юридичними особами  до міського бюджету надійшло 300 грн. Запланованих показників по даній статті у таблиці, яка є Додатком до рішення Здолбунівської міської ради від 08.06.2016 року № 131, не знайдено.12

За статтею доходу Єдиний податок  до міського бюджету надійшло 1 209 752 грн., що становить 103,8 відсотків від запланованого. Дана стаття доходів є найбільшою, якщо не враховувати статтю «Інші субвенції», а її частка у порівнянні із загальною сумою доходів становить 31,32 відсотки.13

За статтею доходу Адміністративні штрафи та інші санкції до міського бюджету надійшло 18 365 грн., що становить 809 відсотків від запланованого. Дана стаття доходу в рази перевищує заплановані показники, що може свідчити про дуже хороше виконання збору доходів по даній статті, або ж про занижені показники, які планувались на 1 квартал 2016 року. Тим не менше високі показники доходів тільки радують, тому сподіваємось на таку ж позитивну динаміку і в наступних кварталах.14

За статтею доходу Плата за надання інших адміністративних послуг до міського бюджету надійшло 37 118 грн., що становить 123,73 відсотки від запланованого.15

За статтею доходу Державне мито до міського бюджету надійшло 8 275 грн., що становить 106,1 відсотки від запланованого.16

За статтею доходу Інші надходження до міського бюджету надійшло 2 960 грн. Запланованих показників по даній статті немає

17

За статтею доходу Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі до міського бюджету надійшло 586 грн. Запланованих показників по даній статті немає.18

Стаття доходу загального фонду під назвою «Інші субвенції» отримана в повному обсязі в сумі 5 038 198 гривень. Дана стаття доходу становить 56,6 відсотків від загальної суми доходів загального фонду Здолбунівського міського бюджету за 1 квартал 2016 року.19

Протягом 1 кварталу 2016 до загального фонду Здолбунівського міського бюджету надійшло 8 901 273 грн., що становить 103,8 відсотка до запланованого, або на 322 315 грн. більше затверджених з урахуванням змін планових показників.20

Можна зробити висновки, що за 1 квартал 2016 року простежуються високі показники збору доходів загального фонду.

Найбільшими статтями доходів загального фонду є:

 • Єдиний податок
 • Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
 • Земельний податок з юридичних осіб
 • Орендна плата з юридичних осіб
 • Інші субвенції

Найкращі відсоткові показники мають такі статті доходів загального фонду:

 • Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
 • Адміністративні штрафи та інші санкції
 • Земельний податок з юридичних осіб

Найнижчі відсоткові показники мають такі статті доходів загального фонду:

 • Транспортний податок з фізичних осіб
 • Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

Віталій Мороз, Конончук Олександр

Публікація підготовлена в рамках проекту:  «Доступно про місцеві бюджети»виконується за підтримки “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.

Інструкція: "Як користуватися системою коментування"
 
 
 

Архіви

 
 

Партнери

 
 ЗЕОН член Партнерства За прозорі місцеві бюджети